Poziv za prijavu zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Minho (Braga, Portugalija)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom Minho, zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • nastavno osoblje (staff mobility – teaching)
  • administrativno osoblje (staff mobility – training)


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Predlog ugovora o mobilnost (molimo preuzmite odgovarajući formular, teaching, training)
  • Potvrda o zaposlenju (i prevod na engleski jezik)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Motivaciono pismo (jedna stranica)
  • Kopija pasoša


PRIJAVA: Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Univerziteta Minho, odnosno potrebno je popuniti onlajn prijavu OVDE.


Vodič za prijavu pogledajte OVDE.

Instrukcije za popunjavanje prijavnog formulara pogledajte OVDE.

Sva dokumenta potrebna za prijavu se otpremaju na stranicu OVDE.

Više informacija o Univerzitetu Minho pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu Univerziteta Minho pogledajte OVDE.

Informacije o Erazmus+ kreditnoj mobilnosti pogledajte OVDE.

Spisak Erazmus+ koordinatora možete pogledati OVDE.


Rok za prijavu: 31. JANUAR 2019. godine


NAPOMENE:

1. Predlog Ugovora o mobilnost (i za trening i za nastavu), mora biti potpisan od sve tri strane. Što znači da zainteresovani kandidati moraju kontaktirati relevantne kolege.

2. Vaša prijava će se smatrati validnom samo ako su sva navedena dokumenta dostavljena na vreme i na način na koji je definisano.

3. Sva prijavna dokumenta se otpremaju kao jedan PDF dokument i naziv dokumenta mora da sadrži ime kandidata.

4. Po isteku roka za prijavu, online sistem za prijavu se zatvara i u roku od nekoliko dana Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu dobija pristup svim prijavama kako bi se izvršila tehnička provera i validacija prijava. Nakon toga sledi proces evaluacije koji sprovodi Univerzitet Minho.

5. Univerzitet Minho odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Mobilnost odabranih kandidata realizovaće se u dogovoru sa Univerzitetom Minho.

7. Trajanje mobilnosti za zaposlene: razmena u trajanju od 5 dana, ne računajući put; nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja.

8. Informacije o stipendiji:

  • Dnevnica u iznosu od 160 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)


Kompletan proces prijave (otvaranje naloga, popunjavanje prijave i kačenje potrebne dokumentacije) se odvija online. Molimo Vas, poštujte rok, kao i instrukcije za prijavljivanje.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumica, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona: erasmus@kg.ac.rs, 034 300 425.