Poziv za prijavu studenata na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Minho (Braga, Portugalija)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom Minho, studenti svih nivoa studija Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • student mobility for studies- jedan semestar, odnosno pet meseci

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Lista položenih ispita sa svih nivoa studija i prevod na engleski jezik*
 • Potvrda sa fakulteta o upisanoj godini i prevod na engleski jezik*
 • Uverenje o diplomiranju sa prethodnog nivoa studija i prevod na engleski jezik*
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)**
 • Prihvatno pismo (za studente doktorskih studija- dokaz da se kandidat prihvata, ukoliko mu se odobri stipendija)
 • Motivaciono pismo
 • Kopija pasoša


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.


PRIJAVA: Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Univerziteta Minho, odnosno potrebno je popuniti onlajn prijavu OVDE.


Vodič za prijavu pogledajte OVDE.

Instrukcije za popunjavanje prijavnog formulara pogledajte OVDE.

Više informacija o Univerzitetu Minho pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu Univerziteta Minho pogledajte OVDE.

Informacije o Erazmus+ kreditnoj mobilnosti pogledajte OVDE.

Spisak Erazmus+ koordinatora možete pogledati OVDE.


Rok za prijavu: 31. JANUAR 2019. godine


NAPOMENE:

1. Realizacija mobilnosti je predviđena za zimski semestar 2019/20. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci. (Početak mobilnosti- septembar 2019. godine)

2. Predlog Ugovora o učenju mora biti potpisan od strane studenta i fakultetskog Erazmus+ koordinatora.

3. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

4. Vaša prijava će se smatrati validnom samo ako su sva navedena dokumenta dostavljena na vreme i na način na koji je definisano.

5. Sva prijavna dokumenta se otpremaju kao jedan PDF dokument i naziv dokumenta mora da sadrži ime kandidata.

6. Po isteku roka za prijavu, online sistem za prijavu se zatvara i u roku od nekoliko dana Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu dobija pristup svim prijavama kako bi se izvršila tehnička provera i validacija prijava. Nakon toga sledi proces evaluacije koji sprovodi Univerzitet Minho.

7. Univerzitet Minho odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

8. Mobilnost odabranih kandidata realizovaće se u dogovoru sa Univerzitetom Minho.

9. Trajanje mobilnosti za zaposlene: razmena u trajanju od 5 dana, ne računajući put; nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja.

10. Informacije o stipendiji:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)


Kompletan proces prijave (otvaranje naloga, popunjavanje prijave i kačenje potrebne dokumentacije) se odvija online. Molimo Vas, poštujte rok, kao i instrukcije za prijavljivanje.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumica, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona: erasmus@kg.ac.rs, 034 300 425.