Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОМЕНЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ У 2010. ГОДИНИ субота, 26. децембар 2009.

26.12.2009. год. на Економском факултету у Крагујевцу одржаће се НАУЧНИ СКУП: ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОМЕНЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ У 2010. ГОДИНИ више информација о научном скупу (позив на учешће) можете наћи на адреси