Poziv za prijavu studenata Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini za stipendiranu mobilnost na Visokoj školi Etveš Jožef u Baji, Mađarska

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master akademskih studija Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.  

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo, preuzmite formu)
 2. Predlog ugovora o učenju (molimo, preuzmite formu)
 3. Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 4. Potvrda sa fakulteta o redovnom studiranju i prevod na engleski jezik*
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1, preporučljivo B2 nivo) **
 6. Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

Rok za dostavljanje prijavne dokumentacije: 23. januar 2019. godine, do 12:00 sati

 • Akademska ponuda dostupna je OVDE i OVDE.
 • Akademski kalendar pogledajte OVDE.
 • Više informacija o Visokoj školi Etveš Jožef u Baji pogledajte OVDE.

Napomene:

 1. Realizacija mobilnosti predviđena je za letnji semestar 2018/19. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci.
   
 2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete koji se biraju iz gore navedene akademske ponude, koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana). Za razmenu u trajanju od jednog semestra potrebno je odabrati predete koji zbirno daju 30 ESPB.

Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

Ugovor koji se priprema u ovoj fazi nije nužno i konačna verzija ugovora, jer će se akademska ponuda ažurirati i može doći do izmena.

 1. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih studenata Visokoj školi Etveš Jožef.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave.
 1. Visoka škola Etveš Jožef odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
 1. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi u iznosu od 180 evra
  • Mogućnost smeštaja u studentskom domu (troškove smeštaja studenti plaćaju od svoje stipendije, u iznosu od 100 evra)- adresa doma: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky 16
  • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje, ali trošak tog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Napomena za slanje mejlom/poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost - Baja

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs