Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Otvorenom univerzitetu na Kipru

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Otvorenim univerzitetom na Kipru, zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • staff teaching mobility (nastavnička mobilnost), u trajanju od 5 dana, plus 2 dana za put
  U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
   
 • staff training mobility (trening mobilnost), u trajanju od 5 dana, plus 2 dana za put.
  Trening mobilnost mora da traje minimum 8 sati nedeljno.


Dostupne studijske oblasti:

- Arts & Humanities / Social Sciences (02/03)
- Economics/business (0311/04)
- Information and Communication Technologies (0610)


Rok za prijavu: 18. februar 2019. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju, na engleskom jeziku
 • Predlog Ugovora o mobilnosti (preuzmite formular: teaching, training)
 • Pisani dokaz zainteresovanosti kolege za realizovanje mobilnosti
 • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Potvrda o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- B2)
 • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.


Više informacija o Otvorenom univerzitetu na Kipru možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu možete pogledati OVDE.

Informacije koje se tiču nastavničke mobilnosti pogledajte OVDE.

Informacije koje se tiču trening mobilnosti pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati se u toku letnjeg semestra akademske 2018/19. godine, najkasnije do 31.07.2019. godine, a u skladu sa partnerskom institucijom. Predlog je da se mobilnost realizuje učešćem na 6. Erazmus+ međunarodnoj nedelji, koju će organizovati krajem maja 2019. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.

4. Predlog Ugovora o mobilnosti mora biti potpisan od strane kandidata i Erazmus+ fakultetskog koordinatora.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu kao i u skladu sa Erazmus+ Programskim vodičem i dostavlja listu  nominovanih kandidata Otvorenom univerzitetu na Kipru.

6. Otvoreni univerzitet na Kipru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, OUK, STA/STT


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: erasmus@kg.ac.rs