Poziv za prijavu profesora za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji (Bugarska)
Konkurs za Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na osnovu potpisanog Interinstitucionalnog Ugovora sa Univerzitetom za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji, kao i na osnovu odobrenih sredstava za mobilnost profesora sa Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, otvoren je konkurs za stipendiranu mobilnost na ovom Univerzitetu.

Možete se prijaviti za:

  • Staff teaching mobility (u trajanju od 5 dana + 2dana puta). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+ nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupna studijska oblast:

  • Information and Communication Technologies (ICTs)


ROK ZA PRIJAVU: 18. februar 2019. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Biografija (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV (Kandidati u svojoj biografiji detaljno navode sve podatke kao i listu publikacija)
  • Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular)
  • Pismo podrške matične institucije
  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (nivo B2) *
  • Kopija pasoša

* Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.


Informacije namenjene profesorima na razmeni u okviru Erazmus+ programa možete pogledati OVDE.

Više informacija o Univerzitetu za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji možete videti OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u toku letnjeg semestra akademske 2018/19. godine, a u skladu sa dogovorom sa kolegama sa Univerziteta za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji.

2. Predloženi Ugovor o mobilnosti mora biti potpisan od strane fakultetskog Erazmus+ koordinatora.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji.

4. Univerzitet za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Todor Kableškov


Za više informacija, možete nas kontaktirati putem E-pošte: erasmus@kg.ac.rs