Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru (Rumunija)

Erasmus+ Ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Politehničkim univerzitetom u Temišvaru zaposleni na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i Fakultetu tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) ) u trajanju od 5 dana (+ 2 dana za put).


Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju (na engleskom jeziku)
  2. Plan Ugovora o mobilnosti (molimo, preuzmite formular)
  3. Biografija na engleskom jeziku (sa listom publikacija)
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
  5. Kopija prve stranice pasoša

U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.


ROK ZA PRIJAVU: 13. februar 2019. godine


Više informacija o Politehničkom univerzitetu u Temišvaru, pogledajte OVDE.

Akademski kalendar pogledajte OVDE.

Akademska ponuda Politehničkog univerziteta u Temišvaru dostupna je OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za građevinarstvo pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za mašinsko inženjerstvo pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za elektrotehniku i energetiku pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u toku letnjeg semestra akademske 2018/19. godine, a u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom.

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Politehničkom univerzitetu u Temišvaru. 

3. Politehnički univerzitet u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevnica u iznosu od 140 evra
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost – UPT Temišvar
 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: erasmus@kg.ac.rs