Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Transilvanije u Brašovu (Rumunija)
Konkurs za Fakultet inženjerskih nauka

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom Transilvanije u Brašovu, zaposleni na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- staff mobility for training – trening mobilnost u trajanju od 5 dana.


Rok za prijavu: 11. februar 2019. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular)
  • Potvrda o zaposlenju (i prevod na engleski jezik)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Univerzitetu Transilvanije u Brašovu možete pogledati OVDE.

Informacije za kandidate za trening mobilnost pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u toku akademske 2018/19. godine, a u skladu sa dogovorom sa Univerzitetom Transilvanije u Brašovu.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po isteku roka za prijavu Komisija za selekciju kandidata vrši tehničku proveru svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu Transilvanije u Brašovu.

4. Univerzitet Transilvanije u Brašovu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Brašov


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: erasmus@kg.ac.rs