Održana Svetosavska akademija Univerziteta u Kragujevcu

Povodom obeležavanja Svetog Save - Dana duhovnosti u Republici Srbiji, 27. januara 2019. godine u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu, održana je Svetosavska akademija Univerziteta u Kragujevcu

Sveti Sava je prvi put u Srbiji obeležen kao školska slava na Liceju Knjaževstva Serbskog, prvoj visokoškolskoj instituciji u modernoj Srbiji, na čijim temeljima je nastao i Univerzitet u Kragujevcu.

Ovogodišnjoj svečanosti povodom obeležavanja Svetog Save, koja je održana u Univerzitetskoj galeriji, prisustvovali su predstavnici akademske zajednice Univerziteta u Kragujevcu, predstavnici Grada Kragujevca, profesori, saradnici i studenti Univerziteta u Kragujevcu, kao i mnogobrojni gosti. 

Na Svetosavskoj akademiji, Univerzitet u Kragujevcu po treći put, dodelio je Svetosavsku nagradu za životno delo, o kojoj je odluku, na predlog Komisije, doneo Senat Univerziteta u Kragujevcu.

Dobitnik Svetosavske nagrade za životno delo je akademik Ivan Gutman, profesor emeritus Univerziteta u Kragujevcu. Svetosavsku nagradu dobitniku uručio je rektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Nenad Filipović.

I ove godine uručene su Stipendije najboljim studentima Univerziteta u Kragujevcu.

Na predlog Upravnog odbora fondacije za stipendiranje najboljih studenata u kalendarskoj 2019. godini, krajem protekle godine objavljen je Konkurs za dodelu stipendija. Konkurs je raspisan za studente 12 fakulteta, koliko ih ima Univerzitet u Kragujevcu.

Prema pravilima Konkursa stipendije se dodeljuju najboljim studentima završne godine osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija.

Kao i ranijih godina Fondacija je odlučila da stipendira dva najbolja studenta Filološko-umetničkog fakulteta, jer se na ovom Fakultetu odvijaju studijski programi iz dva polja, polja društveno-humanističkih nauka – oblast filologija i polja umetnosti.

Uvidom u prispele predloge, Komisija je konstatovala da su Ekonomski fakultet i Prirodno-matematički fakultet, predložili po dva kandidata sa prosečnom ocenom 10 koji ispunjavaju propisane uslove konkursa.

S toga je ove godine odlučeno da se stipendira 15 studenata.

Ugovore o dodeli stipendija najboljim studentima uručila je prof. dr Snežana Soković,  upravitelj Fondacije za stipendiranje najboljih studenata Univerziteta u Kragujevcu.

Nagrađeni studenti:

Tamara Subotić, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Prehrambena tehnologija, na Agronomskom fakultetu u Čačku, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,50

Marina Ljubisavljević, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Ekonomija, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu  sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 10,00.

Žaklina Ljubisavljević, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Ekonomija, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu  sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 10,00.

Dunja Simović, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Urbano inženjerstvo na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,77,

Marko Todorović, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Mašinsko inženjerstvo na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,38.

Emina Ćorović, student VI godine integrisanih akademskih studija Medicine na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,94.

Aleksandar Ćirić, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Informacione tehnologije na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,29.

Tamara Šajkić student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Učitelj na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,37.

Žarko  Popović, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Pravo, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,88.

Aleksandra Milosavljević, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 10,00.

Nemanja  Vučićević, student IV godine osnovnih akademskih studija,  studijski program Matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 10,00.

Danijel  Obradović, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Učitelj na Pedagoškom fakultetu u Užicu, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,26.

Aleksandra  Hasanović, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Španski jezik i hispanske književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,82.

Viktorija Zdravković, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Zidno slikarstvo, na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,72.

Mina Veličković, student IV godine osnovnih akademskih studija, studijski program Hotelijerstvo i turizam na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, sa  ostvarenom prosečnom ocenom tokom studija 9,92.


U ime nagrađenih studenata, prisutnima se obratila Emina Ćorović, koja je istakla da je ova stipendija veliko priznanje za sav dosadašnji uspeh i velika motivacija da u akademskom i profesionalnom radu ubuduće budu još bolji, kao i da je veliki  podstrek generacijama koje dolaze.   

Svetosavsku besedu govorio je Đorđe Radovanović, asistent sa Katedre za srpsku književnost Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

U muzičkom delu programa nastupili su Nina Lazendić i Predrag Kačavenda, iz klase mr Marine Trajković Bidžovski, uz klavirsku pratnju Darije Damijanović, dok su u književnom delu programa nastupili studenti germanistike sa Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Svoj doprinos obeležavanju Dana duhovnosti, dali su i studenti Odseka za primenjenu umetnost Filološko-umetničkog fakulteta, izložbom radova u Univerzitetskoj galeriji, koja je Svetosavskom akademijom otvorena.


Foto galerija: