Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Filips Univerzitetu u Marburgu, Nemačka

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Filips Univerzitetom u Marburgu zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • staff teaching mobility (nastavnička mobilnost), u trajanju od 5 dana, plus 2 dana za put

U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

 • staff training mobility (trening mobilnost), u trajanju od 5 dana, plus 2 dana za put.

Trening mobilnost mora da traje minimum 8 sati nedeljno.


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
 2. Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formu, Teaching, Training)
 3. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog ili nemačkog jezika (min. B2 nivo) *
 4. Biografija na engleskom jeziku, u Europass formatu, sa listom publikacija
 5. Kopija pasoša
 6. Prijavni formular za učešće u međunarodnoj nedelji (preuzmite formular)- pogledajte Napomenu br. 1

* Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.


Akademska ponuda:

 • Philipps-Universität Marburg - akademska ponuda dostupna je ovde.
 • Lista predmeta koji su u ponudi na engleskom jeziku dostupna je ovde.
 • Zainteresovani kandidati za razmenu u oblasti prava, medicine i farmacije moraju uzeti u obzir da se nastava odvija na nemačkom jeziku, te moraju dostaviti dokaz o odličnom poznavanju nemačkog jezika (C1 nivo).


Napomene:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji semestar akademske 2018/19. godinu. Trening mobilnost se može realizovati i učešćem na međunarodnoj nedelji, Quality Student Mobility: the role of skilled professionals in Erasmus+ mobility programmes, koja će biti organizovana u periodu od 13-17. maja 2019. godine. Preliminarni program pogledajte OVDE.
   
 2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu kao i u skladu sa Erazmus+ Programskim vodičem i dostavlja listu  nominovanih kandidata Filips Univerzitetu u Marburgu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od strane kontakt osobe sa Filips Univerziteta u Marburgu.
   
 3. Filips Univerzitet u Marburgu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Dnevnica u iznosu od 120 ili 160 evra, u zavisnosti od projektne godine iz koje se finansira boravak
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)
 • Više informacija o Filips Univerzitetu u Marburgu možete videti ovde.


ROK ZA PRIJAVU: 18. februar 2019. godine

ROK ZA PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ NEDELjI: 07. februar 2019. godine


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Napomena za slanje poštom i el. poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost_Marburg

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: erasmus@kg.ac.rs