Svečana promocija doktora nauka

Promovisano 13 novih doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

U Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, 25. marta 2011. godine, održana je svečana promocija doktora nauka, i to:

U doktore medicinskih nauka promovisani su:
Milan Apostolović, Medicinski fakultet u Kragujevcu; Zoran Jokić, Medicinski fakultet u Kragujevcu.

U doktore ekonomskih nauka promovisani su:
Lela Ristić, Ekonomski fakultet u Kragujevcu; Danijela Despotović, Ekonomski fakultet u Kragujevcu; Vesna Janjić, Ekonomski fakultet u Kragujevcu; Srđan Šapić, Ekonomski fakultet u Kragujevcu; Vladimir Zakić, Ekonomski fakultet u Kragujevcu.

U doktora tehničkih nauka promovisan je: Petar Domanović, Tehnički fakultet u Čačku;

U doktore hemijskih nauka promovisani su: Slavko Radenković, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu; Biljana Šmit, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu;

U doktora bioloških nauka promovisan je: Darko Grujičić, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu;

U doktora fizičkih nauka promovisana je: Jasmina Jeknić - Dugić, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu;

U doktora filoloških nauka promovisana je: Dušica Potić, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu;

Ovim svečanim činom u anale Univerziteta u Kragujevcu upisano je ukupno 539 doktora nauka.

Foto galerija: