Позив за пријаву за стипендирану мобилност на „Василе Голдиш“ Западном универзитету у Араду (Румунија)
Конкурс за Факултет медицинских наука

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са „Василе Голдиш“ Западним универзитетом у Араду запослени у настави на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

  • staff mobility for teaching (размена у трајању од 5 дана+ 2 дана за пут)

Наставни кадар је у обавези да у току размене одржи најмање 8 сати предавања недељно.

Доступна студијска област: Medicine (0912)


Рок за пријаву: 18. фебруар 2019. године.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ: 11. март 2019. године.


Потребна документа за пријаву:

  • Потврда о запослењу на енглеском језику
  • Предлог Уговора о мобилности (молим преузмите форму)
  • Биографија кандидата на енглеском језику у Europass формату
  • Доказ о познавању енглеског језика (минимални ниво познавања језика- Б2)
  • Писaни доказ заинтересованости страног партнера (e-mail коресподенција и/или позивно писмо одговарајућег департмана/одељења)
  • Копија пасоша

Више информација о „Василе Голдиш“ Западном универзитету у Араду можете погледати ОВДЕ.

Студијску понуду можете пронаћи ОВДЕ.


Важне напомене:

1. Мобилност ће се реализовати у складу са договором са „Василе Голдиш“ Западним универзитетом у Араду.

2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник. Молимо преузмите форму.

3. Потврда о запослењу мора да садржи датум заснивања радног односа, звање, као и остале релевантне информације.

4. По истеку рока за пријаву Универзитету у Крагујевцу, Комисија за селекцију кандидата врши техничку проверу свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу као и у складу са Еразмус+ Програмским водичем и доставља ранг листу пријављених кандидата „Василе Голдиш“ Западном универзитету у Араду.

5. „Василе Голдиш“ Западни универзитет у Араду одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

6. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Дневна стипендија у износу од 140 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 180 евра)


ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом и ел. поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Арад

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs