Конкурс за пријаву запослених на Педагошком факултету у Ужицу за стипендирану мобилност на Универзитету „Константин филозоф“ у Нитри, Словачка

Еразмус+ Кључна акција 1 – кредитна мобилност

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом „Константин филозоф“ у Нитри, запослени на Педагошком факултету у Ужицу Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилност и то:

 • наставничку мобилност (staff teaching mobility), у трајању од 6 дана + 2 дана за пут
 • тренинг мобилност (staff training mobility), у трајању од 5 дана + 2 дана за пут

Доступне области студија: Education, Teacher training

 

Потребна документа за пријаву:

 1. CV са фотографијом (обавезно навести контакт адресу и телефон) – препорука Europass CV
 2. Предлог уговора о мобилности (молимо преузмите одговарајући формулар: teaching, training),
 3. Писмо подршке матичне институције
 4. Потврда о запослењу на енглеском језику
 5. Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б2)
 6. Копија пасоша

 

Рок за пријаву: 13. март 2019. године, до 12:00 сати

 

Академска понуда Универзитета „Константин филозоф“ у Нитри на страним језицима доступна је ОВДЕ.

Академска понуда Универзитета „Константин филозоф“ у Нитри на словачком језику доступна је ОВДЕ.

Додатне информације видети ОВДЕ.

 

Напомене:

 • Пријава и пратећа документа достављају се на енглеском језику (није потребан званичан превод судског тумача);
 • Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 • Потврда о запослењу мора да садржи датум заснивања радног односа, звање, као и остале релевантне информације.
 • Наставничка мобилност може да се реализује током летњег семестра академске 2018/19. године, или у току академске 2019/20. године. У Уговору о мобилности кандидати предлажу термине реализације мобилности.
 • За тренинг мобилност могу да се пријаве кандидати који активно учествују на програмима интернационализације своје институције, као и Еразмус+ мобилности  и о томе доставе одговарајуће потврде.
 • Уговор о мобилности (Mobility Agreement) мора да садржи потпис кандидата као и  Еразмус+ факултетског координатора (проф. др Далиборка Пурић)
 • По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу номинованих кандидата Универзитету  у Нитри. 
 • Универзитет у Нитри одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

 

Информације о стипендији и студијском боравку:

 • Дневна стипендија у износу од 140 евра
 • Надокнада за путне трошкове у износу од 275 евра

 

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића б.б.
34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност, СТА/СТТ, Нитра