Konkurs za prijavu zaposlenih na Pedagoškom fakultetu u Užicu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu „Konstantin filozof“ u Nitri, Slovačka

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Konstantin filozof“ u Nitri, zaposleni na Pedagoškom fakultetu u Užicu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnost i to:

 • nastavničku mobilnost (staff teaching mobility), u trajanju od 6 dana + 2 dana za put
 • trening mobilnost (staff training mobility), u trajanju od 5 dana + 2 dana za put

Dostupne oblasti studija: Education, Teacher training

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 2. Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite odgovarajući formular: teaching, training),
 3. Pismo podrške matične institucije
 4. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2)
 6. Kopija pasoša

 

Rok za prijavu: 13. mart 2019. godine, do 12:00 sati

 

Akademska ponuda Univerziteta „Konstantin filozof“ u Nitri na stranim jezicima dostupna je OVDE.

Akademska ponuda Univerziteta „Konstantin filozof“ u Nitri na slovačkom jeziku dostupna je OVDE.

Dodatne informacije videti OVDE.

 

Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.
 • Nastavnička mobilnost može da se realizuje tokom letnjeg semestra akademske 2018/19. godine, ili u toku akademske 2019/20. godine. U Ugovoru o mobilnosti kandidati predlažu termine realizacije mobilnosti.
 • Za trening mobilnost mogu da se prijave kandidati koji aktivno učestvuju na programima internacionalizacije svoje institucije, kao i Erazmus+ mobilnosti  i o tome dostave odgovarajuće potvrde.
 • Ugovor o mobilnosti (Mobility Agreement) mora da sadrži potpis kandidata kao i  Erazmus+ fakultetskog koordinatora (prof. dr Daliborka Purić)
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata Univerzitetu  u Nitri. 
 • Univerzitet u Nitri odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, STA/STT, Nitra