Poziv za prijavu nastavnog kadra Filološko-umetničkog fakulteta za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Triru (Universität Trier, Nemačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Univerzitetom u Triru, zaposleni na Katedri za nemački jezik i književnost Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od 1 do 3 nedelje. U skladu sa pravilima Programa Erazmus+ nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 

Rok za dostavljanje prijava: 13. mart 2019. godine

 

Važne napomene:

1. Planirani period mobilnosti je letnji semestar akademske 2018/19. Precizniji termin realizovanja razmene, kao i trajanje iste biće naknadno dogovoren sa odgovarajućom kontakt osobom na Univerzitetu u Triru.

2. Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);

3. Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Triru.

5. Univerzitet u Triru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji pogledajte OVDE.

7. Dodatne informacije o Univerzitetu u Triru možete preuzeti ovde.

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje mejlom/poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost - Trir