47. Međunarodna letnja škola na Univerzitetu u Triru, Nemačka

Osnovni elementi Međunarodne letnje škole su časovi nemačkog jezika, akademska predavanja i seminari, seminar za predavače nemačkog jezika, kao i raznovrstan kulturni program.

Škola se ne bavi samo poznavanjem jezika, već i jačanjem sposobnosti usmenog komuniciranja i upoznavanjem nemačkih akademskih oblasti, nemačke komunikacije i kulture.

Vreme održavanja: 5. do 30. avgusta 2019.

Cena učešća: 600 evra

Programom je pokriveno:

  • Kursevi nemačkog jezika na svim nivoima (od A1 do C2) sa završnim testom i 5 ECTS bodova;
  • Interdisciplinarna evropski orijentisana predavanja i seminari obezbeđeni od strane fakulteta za jezik i književnost, politiku i istoriju, društvene nauke i ekonomiju, geografiju, pedagogiju i medijske nauke;
  • Dodatni sertifikat za nastavnike nemačkog jezika - Seminar na temu trenutnih didaktičkih metoda i pedagoških koncepata u oblasti nemačkog kao stranog jezika (opciono za C1/C2);
  • Ekskurzije u Nemačku, Francusku i Luksemburg.


Broj učesnika: 90-100, 15 osoba u grupi

Ciljna grupa: studenti i diplomci svih oblasti, predavači nemačkog kao stranog jezika, svi koji vole nemački jezik i kulturu.

Program Letnje škole možete pogledati ovde.

Više informacija o Letnjoj školi možete naći ovde.

Kontak za više informacija:

Stefanie Morgen

Coordination International Summer School

Email: ifk@uni-trier.de