Akademik Ivan Gutman održao predavanje na Univerzitetu u Kragujevcu

Akademik Ivan Gutman održao je predavanje pod nazivom 150 godina periodnog sistema hemijskih elemenata (1869-2019), u organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, 21. marta 2019. godine.

Predavanje 150 godina periodnog sistema hemijskih elemenata (1869-2019) održano je u sklopu obeležavanja međunarodne godine periodnog sistema, u godini kada se navršava vek i po od kada je ruski naučnik Dmitrij Mendeljev napravio tabelarni prikaz hemijskih elemenata. Akademik Ivan Gutman govorio je o otkriću i strukturi periodnog sistema, kao i o otkrivanju novih hemijskih elemenata u  periodnom sistemu, koje je pratilo i uticalo na razvoj hemije i srodnih nauka.

U ime Univerziteta u Kragujevcu prisutne je pozdravila prof. dr Miroslava Petrović-Torgašev, prorektor za naučnostraživački rad, dok je predavanje, u ime organizatora, najavio prof. dr Miloš Đuran, dopisni član SANU, upravnik Centra.

Predavanju akademika Ivana Gutmana prisustvovali su akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU, akademik Ljubomir Maksimović, potpredsednik SANU, akademik Ninoslav Stojadinović, predsednik Ogranka SANU u Nišu, akademik Vladimir Stevanović, sekretar Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU, akademik Bogdan Šolaja, zamenik sekretara Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU, akademik Slobodan Milosavljević, akademik Radomir Saičić,  član SANU van radnog sastava, prof. dr  Nenad Kostić, kao i brojna publika iz reda profesora i studenata Univerziteta u Kragujevcu i kulturne javnosti grada.


Foto galerija: