Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Balearskih ostrva, Palma de Majorka (Španija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu potpisanog Interinstitucionalnog Ugovora sa Univerzitetom Balearskih ostrva, Palma de Majorka, Španija, kao i na osnovu odobrenih sredstava za mobilnost studenata iz Srbije, otvoren je konkurs za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na ovom Univerzitetu.

 

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci- jedan semestar)
 • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci- jedan semestar)

 

Dostupne studijske oblasti:

 • Languages (023);
 • Social Sciences (031);
 • Business and Administration (041);
 • Information and Communication Technologies (ICTs) (061);
 • Engineering (071).

Odnosno, studenti osnovnih akademskih studija se mogu prijaviti za mobilnosti na sledećim studijskim programima koji se izvode na Univerzitetu Balearskih ostrva:

 • Degree in English Studies
 • Degree in Spanish Language and Literature
 • Degree in Catalan Language and Literature
 • Degree in Business Administration
 • Degree in Economics
 • Degree in Computer Engineering
 • Degree in Automation and Industrial Electronic Engineering

dok se studenti doktorskih akademskih studija mogu prijaviti za mobilnost na sledećim studijskim programima:

 • Doctoral Degree in Electronic Engineering
 • Doctoral Degree in Information and Communication Technology
 • Doctoral Degree in Applied Economics

 

Rok za prijavu: 29. april 2019. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular koji se popunjava onlajn putem ovog LINKA
 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Biografija (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV (Kandidati doktorskih akademskih studija u svojoj biografiji detaljno navode svoj istraživački plan kao i listu publikacija)
 • Predlog Ugovora o učenju (molimo preuzmite odgovarajući formular - osnovne, doktorske)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome sa osnovnih i master studija i prevod na engleski jezik* (za studente doktorskih studija)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika (nivo B2) **
 • Kopija pasoša

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

 

Više informacija o Univerzitetu Balearskih ostrva možete pogledati OVDE.

Kontakte Univerziteta Balearskih ostrva možete pogledati OVDE.

Informacije o programima na osnovnim studijama, pogledajte OVDE.

Informacije o doktorskim studijama, pogledajte OVDE.

Informacije o kursevima španskog jezika za strane studente možete pronaći OVDE.

Akademski kalendar Univerziteta Balearskih ostrva pogledajte OVDE.

 

Napomene za studente:

 1. Nakon popunjavanja onlajn prijavnog formulara, studenti su u obavezi da ostala prijavna dokumenta pošalju na mejl: erasmuska107@uib.es. Samo kada se popuni onlajn formular i pošalju tražena dokumenta na navedenu mejl adresu, prijava će se smatrati validnom.
 2. Kandidati prve godine osnovnih akademskih studija nemaju pravo prijave.
 3. Kandidati koji su u međuvremenu selektovani za Erazmus+ mobilnost na nekom drugom partnerskom univerzitetu, nemaju pravo prijave.
 4. Realizacija mobilnosti je predviđena za zimski semestar akademske 2019/20. godine.
 5. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom, odnosno španskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta (u ukupnom zbiru oko 30ESPB-a) studenti su u obavezi da se konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena. Listu Erazmus+ koordinatora možete videti OVDE.
 6. Ugovor o učenju za studente osnovnih studija mora da sadrži potpise relevantnih koordinata sa Univerziteta u Kragujevcu kao i sa Univerziteta Balearskih ostrva.
 7. Ugovor o učenju/istraživanju za studente doktorskih studija mora da sadrži potpise relevantnih koordinata sa Univerziteta u Kragujevcu kao i sa Univerziteta Balearskih ostrva.
 8. Za potpis Institucionalnog Erazmus+ koordinatora na Univerzitetu u Kragujevcu u obavezi ste da se javite Odeljenju za međunarodnu saradnju: el. pošta: erasmus@kg.ac.rs, telefon: +38134300425, adresa: Rektorat Univerziteta u Kragujevcu, 2. sprat, Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac
 9. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu izvršiće validaciju prijava (tehnička provera prijava – da li su prijavljeni kandidati studenti Univerziteta u Kragujevcu, i provera validnosti podnetih dokumenata). Nakon validacije prijava, sledi proces evaluacije koji sprovode Univerzitet Balearskih ostrva i Univerzitet u Kragujevcu.
 10. Univerzitet Balearskih ostrva odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
 11. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs.