Predavanja članova Kineske akademije nauka iz Pekinga za studente i zaposlene na Univerzitetu u Kragujevcu

U utorak, 02. aprila 2019. godine, u sali Senata Rektorata biće održana predavanja naučnika Kineske akademije nauka: vanrednog profesora dr Ye Tian i dr Meng Zhu - članova Tehničkog instituta za fiziku i hemiju Kineske akademije nauka iz Pekinga.

Na predavanjima će biti reči i o mogućoj saradnji naučnika sa Univerziteta u Kragujevcu sa Institutom u Pekingu, kao i o kineskom projektnom ciklusu One road, One belt.

Predavanja će se održati po sledećem rasporedu:

  • 11:00 – 12:00 predavanje prof. dr Tian Ye na temu Functionalization, self-assembly and applications of one-dimensional rod-like tobacco mosaic virus
  • 12:00 – 12:30 predavanje dr Meng Zhu na temu  Modified chitosan and its biomedical applications

Univerzitet u Kragujevcu poziva zainteresovane profesore i studente da prisustvuju predavanjima.