Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Filips Univerzitetu u Marburgu

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master akademskih studija fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, u skladu sa ponuđenim studijskim programima na Univerzitetu u Marburgu.  

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo, preuzmite formu)
 2. Motivaciono pismo (na engleskom jeziku)
 3. Predlog ugovora o učenju (molimo, preuzmite formu)
 4. Biografiju (koristiti Europass CV format)
 5. Liste položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 6. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog ili nemačkog jezika (min. B1, preporučljivo B2 nivo) **
 7. Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.


ROK ZA PRIJAVU: 26. april 2019. godine, do 12:00 sati

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU: 13. maj 2019. godine, do 12:00 sati.​


Akademska ponuda:

 • Philipps-Universität Marburg - akademska ponuda dostupna je ovde i ovde.
 • Zainteresovani studenti za razmenu u oblasti prava, medicine i farmacije moraju uzeti u obzir da se nastava odvija primarno na nemačkom jeziku, te moraju dostaviti dokaz o odličnom poznavanju nemačkog jezika (B2 nivo).


Napomene:

 1. Realizacija mobilnosti predviđena je za zimski semestar 2019/20. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci.
   
 2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira studenti su u obavezi da se konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana). Za razmenu u trajanju od jednog semestra potrebno je odabrati predete koji zbirno daju 30 ESPB. Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.
   
 3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih studenata Filips Univerzitetu u Marburgu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave (online sistem) od strane kontakt osobe sa Filips Univerziteta u Marburgu.
   
 4. Filips Univerzitet u Marburgu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)
 • Mogućnost smeštaja u studentskom domu (troškove smeštaja studenti plaćaju od svoje stipendije)
 • Mogućnost pohađanja besplatnog kursa nemačkog jezika
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje, ali trošak tog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.
 • Više informacija o Filips Univerzitetu u Marburgu možete videti ovde.


PRIJAVA:
Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Napomena za slanje mejlom/poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost - Marburg

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: erasmus@kg.ac.rs