APRILSKE RADIONICE: Asertivna komunikacija i Emocionalna pismenost

Pored Panela na temu Erazmus+ mobilnosti i studija u inostranstvu, ciklus Aprilskih radionica u drugoj nedelji organizovanja biće nastavljen radionicama na temu Asertivne komunikacije i Emocionalne pismenosti 16. i 17. aprila od 12.00 časova u prostorijama Centra za razvoj karijere.

Dragi studenti i diplomci Univerziteta u Kragujevcu,

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu i ove godine za vas organizuje APRILSKE RADIONICEsa ciljem da vam pomogne u sticanju znanja i veština potrebnih kako tokom studija, tako i prilikom izlaska na tržište rada.

Ciklus Aprilskih radionica u drugoj nedelji organizovanja činiće 2 radionice i 1 panel: 

 

Asertivna komunikacija
16. april 2019. godine
12.00 časova 

Asertivna komunikacija predstavlja način izražavanja mišljenja, osećanja i potreba direktno, otvoreno i prikladno situaciji, uz poštovanje mišljenja, osećanja, potreba i prava drugih. Asertivno ponašanje predstavlja način da razvijete samopouzdanje i da steknete veće uvažavanje od strane ljudi sa kojim ste u svakodnevnom kontaktu.

Ukoliko želite da saznate:

  • Šta je asertivnost?
  • Koja je razlika između asertivnosti, agresivnosti, pasivnosti i ljubaznosti?
  • Kako se zauzeti za sebe i svoje ciljeve uz negovanje ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja sa sagovornikom?
  • Kako postaviti granice drugima?
  • Kako reći ne, a ostati kolega/prijatelj?

Pridružite nam se na radionici.

 

Emocionalna pismenost
17. april 2019. godine
12.00 časova

Emocionalna pismenost podrazumeva razumevanje sopstvenih osećanja i onoga što ih uzrokuje, kao i upravljanje emocijama. Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć, kao i saradnju sa drugim ljudima.

Emocionalna inteligencija je skup emocionalnih veština koje nam pomažu da odaberemo ispravan način vladanja emocijama. To znači upravljati svojim emocijama, odnosno znati kako, kada i gde izražavati svoje emocije i znati kako one utiču na druge.

Radionica će se baviti sledećim temama:

  • Upoznaj sebe i druge
  • Prepoznaj emocije kod sebe i drugih
  • Uverenja koja pokreću
  • Razumevanje drugih
  • Fleksibilnost i motivacija

Ukoliko želite da naučite da razumete svoja osećanja i ono što ih uzrokuje, kao i da naučite kako upravljati emocijama, pridružite nam se na radionici.

 

Radionice Asertivna komunikacija i Emocionalna pismenost i ove godine će biti realizovane u saradnji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu i Balance Consulting Kragujevac i namenjene su studentima svih nivoa studija i diplomcima Univerziteta u Kragujevcu.

Voditelji radionica će biti diplomirani psiholozi Nadežda Đorđević, sertifikovani biznis kouč i Sara Tomović, Assessment coordinator i HR konsultant Balance Consulting Kragujevac.

Obe radionice su besplatne za studente i diplomce Univerziteta u Kragujevcu, ali je zbog ograničenog broja mesta neophodno popuniti prijavni formular koji možete naći ovde i ovde.