Rektor Univerziteta u Kragujevcu posetio Univerzitet u Rijeci

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović posetio je Univerzitet u Rijeci u četvrtak, 11. aprila 2019. godine

Rektora Univerziteta u Kragujevcu, u ime rektora Univerziteta u Rijeci,  primili su prorektor za informatizaciju i organizaciju prof. dr Senka Maćešić, prorektor za osiguranje i unapređenje kvaliteta prof. dr Marta Žuvić i Iva Tijan, rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Prilikom posete, prof. dr Nenad Filipović upoznao je predstavnike Univerziteta u Rijeci sa aktivnostima koje su zastupljene na Univerzitetu u Kragujevcu, kao i sa dosadašnjim aktivnostima koje je Kragujevački univerzitet ostvario sa univerzitetima u Hrvatskoj.

Poseti Univerzitetu u Rijeci prisustvovao je i prof. dr Zlatan Car, profesor sa Katedre za elektroniku, robotiku i automatiku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Rijeci.

Kao jednu od najsnažnijih veza između Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Rijeci, prof. dr Zlatan Car istakao je realizaciju bilateralnog projekta Kompjuterska simulacija kardiovaskularnih bolesti na računarima visokih performansi, koji se realizuje u saradnji sa Fakultetom inženjerskih nauka u Kragujevcu, a čiji je nosilac Centar za napredno računanje i modeliranje Univerziteta u Rijeci.

Na sastanku je bilo reči o dosadašnjoj, ali i budućoj saradnji ovih dveju visokoškolskih institucija, koja je olakšana potpisivanjem Akademskog međuinstitucionalnog ugovora o saradnji, koji su, kao članovi Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, u februaru 2019. godine u Mostaru, potpisali rektori ova dva univerziteta.


Foto galerija: