Poziv za prijavu studenata osnovnih i master akademskih studija Fakulteta inženjerskih nauka za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Rej Huan Karlos u Madridu (Španija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu ugovora o saradnji sa Univerzitetom Rej Huan Karlos u Madridu, na konkurs se mogu prijaviti kandidati sa Fakulteta inženjerskih nauka:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od jednog semestra)
 • studenti master akademskih studija na studijskom programu Bioinženjeringa (razmena u trajanju od jednog semestra)

Dostupne studijske oblasti:

 • Biomedical Engineering

 

Rok za prijavu: 27. maj 2019. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Biografija (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 • Predlog Ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija)  i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome i prevod na engleski jezik* (za studente master studija)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika (nivo B2) **
 • Kopija pasoša

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

 

Više informacija o Univerzitetu Rej Huan Karlos možete pogledati OVDE.

Informacije za studente na Erazmus+ razmeni možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu možete pogledati OVDE i OVDE.

Sve informacije koje se tiču smeštaja pogledajte OVDE.

 

Napomene za studente:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za zimski semestar akademske 2019/20. godine, u trajanju od 5 meseci.
 2. Mobilnost će se realizovati na nivou osnovnih akademskih studija studijskog programa Biomedicinski inženjering Univerziteta Rej Huan Karlos (kampus Alkorkon)
 3. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom, odnosno španskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Ugovor o učenju treba da sadrži predmete koji daju zbir između 25 i 30 ESP bodova. Prilikom odabira predmeta studenti su u obavezi da se konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena. Listu Erazmus+ koordinatora možete videti OVDE.
 4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu Rej Huan Karlos.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Univerziteta Rej Huan Karlos.
 5. Univerzitet Rej Huan Karlos odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
 6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje mejlom/poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Madrid