Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Breši (Italija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Breši, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 4 meseca)

Dostupne studijske oblasti:

 • Building and Civil Engineering (0732)
 • Environmental protection Technology (0712)

 

Rok za prijavu: 31. maj 2019. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1-2 strane)
 • Predlog plana studija/istraživanja (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta o redovnom studiranju i prevod na engleski jezik*
 • Liste položenih ispita sa svih nivoa studija (i prevod na engleski jezik*)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/italijanskog jezika (min. B1 nivo)
 • Biografija na engleskom jeziku- preporuka Europass CV
 • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Univerzitetu u Breši možete pogledati OVDE i OVDE.

Akademsku ponudu možete pogledati OVDE i OVDE.

Dodatne informacije za Erazmus studente pogledajte OVDE.

Informacije za studente sa invaliditetom dostupne su OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2019/20. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Prilikom evaluacije i selekcije, prednost će imati kandidati sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, nosioca saradnje sa Univerzitetom u Breši.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Breši.

6. Univerzitet u Breši odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 900 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Breša

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: erasmus@kg.ac.rs