Отворен позив за пријављивање за размене унутар CEEPUS мрежа за 2019/20. годину

Фондација Темпус обавештава да до 15. јуна траје пријављивање за CEEPUS мрежне мобилности студената и наставног особља са државних високошколских установа за боравке током зимског семестра академске 2019/20. године, док ће до 31. октобра трајати пријављивање за боравке унутар мрежа током летњег семестра.

Боравци кандидата се реализују на партнерским установама које су део CEEPUS мреже у којој учествује и установа студента/члана наставног особља који се пријављује за мобилност.

Средњеевропски програм универзитетске размене (CEEPUS) студентима и наставном особљу са државних високошколских установа из Републике Србије омогућава боравке у земљама средње и југоисточне Европе – од Албаније, Аустрије, Босне и Херцеговине, преко Бугарске, Хрватске, Чешке, Мађарске и Северне Македоније, до Молдавије, Црне Горе, Пољске, Румуније, Словачке и Словеније.

Студенти могу да се пријаве у оквиру неке од следећих категорија:

  • студентски боравци (3 месеца или дуже, у циљу остваривања кредитне мобилности),
  • краткорочни студијски боравци (нпр. истраживања за завршни рад/мастер или докторску тезу дужине до 3 месеца),
  • краћу екскурзију (нпр. летње или зимске школе до 6 дана).

 

У мотивационом делу потребно је ближе објаснити академску сврху боравка на одређеној институцији, у складу с категоријом мобилности у оквиру које се кандидат пријављује.

Наставно особље увек аплицира у оквиру категорије предавач (Teacher), без обзира да ли се ради о краћим предавачким активностима у трајању од минималних 5 дана или о нпр. једномесечном боравку на партнерској институцији. Формални предуслов за пријављивање у оквиру ове категорије јесте и реализација најмање 6 предавачких сати по радној недељи боравка, а наставни план и број часова на партнерској институцији ближе се појашњава у мотивационом делу пријаве.

Све апликације се подносе искључиво електронским путем на CEEPUS сајту. С обзиром да свака држава-чланица стипендира долазне кандидате, као и да износи и обухват стипендије варирају од земље до земље, апликантима се саветује да се на страницама појединачних земаља на CEEPUS порталу информишу о различитим аспектима пре подношења апликације.

Заинтересовани кандидати самостално истражују своје могућности за мобилност на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа. Списак мрежа у којима учествују високошколске установе из Србије се може прегледати и претражити на страници Networks избором академске године 2019/20. Мреже се претражују према високошколској институцији која учествује у програму, а на основу самог назива мреже може се  закључити којом облашћу истраживања се мрежа бави.

За више појединости о CEEPUS програму, укључујући услове и додатне информације о пријави, можете погледати брошуру Темпус фондације (стране 14-18. посвећене су CEEPUS програму), CEEPUS одељак на сајту Темпус фондације или консултовати главни портал програма www.ceepus.info,  нарочито одељак често постављаних питања (FAQ).