ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЕРЦ ПРОЈЕКАТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

Европска комисија je објавила нови ЕРЦ Општи позив за предлоге пројеката за 2019. годину са детаљним информацијама за све појединачне компоненте програма а у оквиру програма Изврсност у науци ХОРИЗОНТ 2020.

ЕРЦ представља специфичну компоненту програма ХОРИЗОНТ 2020, који пружа подршку истраживачким идејама и предлозима пројеката најбољих истраживача, без обзира на научну област, националну припадност и старосну доб, а који желе да своје истраживање спроведу у Европи.

Више детаља о правилима и могућностима учешћа можете пронаћи на страници ЕРЦ портала. Такође, на сајту Европске комисије можете пронаћи преглед свих врста пројеката и рокова у оквиру овог конкурса, као и додатне корисне информације.

Уколико желите да пријавите неки од ЕРЦ пројеката, потребно је да до 30. јуна 2019. доставите предпријаву пројекта Одељењу за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу, на мејл адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs.

Предпријава пројекта мора да садржи:

  • Назив пројекта
  • Апстракт
  • Трајање пројекта
  • Партнере, и
  • Буџет.

Све предпријаве пројеката биће разматране након горе наведеног рока од стране руководства Универзитета у Крагујевцу, које ће свим руководиоцима поднетих предпријава мејлом саопштити своју званичну одлуку. Универзитет у Крагујевцу овим путем задржава право тражења додатних информација за појединачне поднете пријаве пројеката уколико сматра да достављене информације нису довољне.

 

За додатне информације о предпријављивању пројеката можете се обратити  Канцеларији за међународну сарадњу, на телефон 034 370 171, или на мејл адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs.