Svečano promovisano 110 doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu movie

U petak, 21. juna 2019. godine sa početkom u 16 časova, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta promovisano je 110 doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović svečano je promovisao 110 doktora nauka koji su, u periodu od juna 2018. do maja 2019. godine, odbranili doktorsku disertaciju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, i to:

 • 15 doktora nauka iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, koji su odbranili doktorsku disertaciju na Prirodno-matematičkom fakultetu;
 • 53 doktora nauka iz oblasti medicinskih nauka, koji su odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu medicinskih nauka;
 • 13 doktora nauka iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, i to:
  • 8 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu inženjerskih nauka;
  • 1 doktor nauka koji je odbranio doktorsku disertaciju na Agronomskom fakultetu u Čačku;
  • 3 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku;
  • 1 doktor nauka koji je odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.
 • 29 doktora nauka iz oblasti društveno-humanističkih nauka:
  • 6 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu;
  • 6 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu;
  • 13 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Filološko-umetničkom fakultetu;
  • 4 doktora nauka na Pedagoškom fakultetu u Užicu.

Na Univerzitetu u Kragujevcu je, tokom 43 godine rada,  promovisano ukupno 1399 doktora nauka, uključujući i današnju promociju.

Pozdravljajući nove doktore nauka, rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović poručio je kandidatima da je njihov najvažniji resurs znanje i da im tek slede novi naučni doprinosi i da će univerzitet nastojati da mladim naučnicima omogući da svoj intelektualni radni potencijal utkaju u razvoj našeg Univerziteta i time daju doprinos ukupnom naučnom i kulturnom napretku.

Univerzitet je objavio „Knjigu doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu 2019“  u kojoj su sažeto predstavljene biografije doktora nauka i naučni doprinos njihovih disertacija.


U DOKTORE MEDICINSKIH NAUKA PROMOVISANI SU:

1.       Saša Plećević
2.       Milorad Rabrenović
3.       Nina Simonović
4.       Jelena Đorđević
5.       Gordana Šošić
6.       Milan Jovanović
7.       Snežana Matić
8.       Snežana Barjaktarović Labović
9.       Marijana Petrović
10.     Anđelka Prokić
11.     Katarina Vesić
12.     Biljana Jakovljević
13.     Nataša Mijailović
14.     Dragana Jocić
15.     Marina Jovanović
16.     Nevena Gajović
17.     Miodrag Glišić
18.     Rade Milić
19.     Dragana Bubanja
20.     Mirjana Mišković
21.     Dragana Savić 
22.     Dušan Lj. Tomović
23.     Sandra Matović
24.     Marija R. Sekulić
25.     Branislava Matić
26.     Stefan D. Stojanović
27.     Jasmin S. Nurković
28.     Aleksandar Nikolić
29.     Aleksandar Radunović
30.     Ana Stojanović
31.     Vera Spasojević Tišma
32.     Jelena Vučković Filipović
33.     Nedim Hamzić
34.     Katarina Obrenčević
35.     Biljana Stojanović
36.     Danijela Ranđelović
37.     Andriana M. Bukonjić
38.     Milena M. Jurišević
39.     Jovica Tomović
40.     Milena Jovičić
41.     Ivan Radosavljević
42.     Željka Košutić
43.     Aleksandra Vojvodić
44.     Jelena Đoković
45.     Nemanja Borovčanin
46.     Radica Živković Zarić
47.     Dejan Lazić
48.     Žarko Mićović
49.     Almedina Numanović 
50.     Slađana Vasiljević
51.     Jelena Stefanović Nešković
52.     Ljiljana Bjelović
53.     Vojin Kovačević

U DOKTORE PRIRODNO-MATEMATIČKIH NAUKA PROMOVISANI SU:

54.     Nevena Stanković u doktora hemijskih nauka
55.     Dragana Jakovljević u doktora bioloških nauka
56.     Dragana Šeklić u doktora bioloških nauka
57.     Jelena Košarić  u doktora bioloških nauka
58.     Zoran Jovanović u doktora fizičkih nauka
59.     Maja Nešić u doktora hemijskih nauka
60.     Edina Avdović u doktora hemijskih nauka
61.     Edin Glogić  u doktora matematičkih nauka
62.     Emir Zogić u doktora matematičkih nauka
63.     Danijela Stojković u doktora hemijskih nauka
64.     Jelena Tošović u doktora hemijskih nauka
65.     Nada Savić u doktora hemijskih nauka
66.     Nenad Stojanović u doktora matematičkih nauka
67.     Marija Ž. Jeremić u doktora fizičkih nauka
68.     Aleksandra G. Minić u doktora hemijskih nauka

U DOKTORE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA PROMOVISANI SU:

69.     Aleksandar Dišić u doktora nauka mašinskog inženjerstva
70.     Jovan Gligorijević u doktora nauka mašinskog inženjerstva
71.     Ranko Koprivica u doktora biotehničkih nauka
72.     Milan Đorđević u doktora nauka mašinskog inženjerstva
73.     Momčilo Ranđelović u doktora nauka elektrotehnike i računarstva
74.     Nenad Marković u doktora nauka elektrotehnike i računarstva
75.     Žarko Milošević u doktora nauka mašinskog inženjerstva
76.     Evantia Giagloglou u doktora nauka mašinskog inženjerstva
77.     Hristos Tsiafis u doktora nauka mašinskog inženjerstva
78.     Aleksandar Nikolić u doktora nauka mašinskog inženjerstva
79.     Dragan Ćetenović u doktora nauka elektrotehnike i računarstva
80.     Marina Bošković u doktora nauka mašinskog inženjerstva
81.     Hrvoje Puškarić u doktora nauka mašinskog inženjerstva

U DOKTORE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA PROMOVISANI SU:

82.     Violeta Miladinović u doktora pravnih nauka
83.     Bojana Udovičić u doktora nauka metodike nastave
84.     Jelica Veljović u doktora filoloških nauka
85.     Anka Simić u doktora filoloških nauka
86.     Jelena Ristović u doktora filoloških nauka
87.     Vesna Milovanović u doktora ekonomskih nauka
88.     Snežana Laketa u doktora nauka metodike nastave
89.     Marija Stanojević Veselinović u doktora filoloških nauka
90.     Tanja Tanasković u doktora filoloških nauka
91.     Jelena Stojanović u doktora filoloških nauka
92.     Milan Ječmenić u doktora pravnih nauka
93.     Tamara Đurđić Milošević u doktora pravnih nauka
94.     Veselin Bulatović u doktora nauka metodike nastave
95.     Zoran Božović u doktora nauka metodike nastave
96.     Ivana Nešić u doktora filoloških nauka
97.     Nenad Tomić u doktora filoloških nauka
98.     Kristina Budimčević u doktora ekonomskih nauka
99.     Stefan Alimpić u doktora ekonomskih nauka
100.   Nemanja Lojanica u doktora ekonomskih nauka
101.   Aleksandar Radovanović u doktora filoloških nauka
102.   Kimeta Hamidović u doktora filoloških nauka
103.   Aleksandra Janić u doktora filoloških nauka
104.   Aleksandr Šuklin u doktora filoloških nauka
105.   Nikola Đuran u doktora filoloških nauka
106.   Snežana Zečević u doktora filoloških nauka
107.   Jovan Vujičić u doktora pravnih nauka
108.   Nemanja Karapavlović u doktora ekonomskih nauka
109.   Borislav Galić u doktora pravnih nauka
110.   Velibor Džomić u doktora pravnih nauka


Komplet fotografija možete preuzeti OVDE.


Foto galerija: