EUPRO - ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОСЛОВНУ ПОДРШКУ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

EU PRO Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности малих и средњих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије.

Програмом се могу постићи три резултата:

  • Побољшање технолошке структуре малих и средњих предузећа као и њихове могућности за излаз на нова тржишта
  • Побољшање услова за пословне операције кроз ефикасније административне услуге боље управљање земљом и одређена инфраструктурна улагања
  • Боља социјална кохезија и атрактивна животна средина кроз побољшање јавне инфраструктуре малих размера и друштвене

У програму могу учествовати:

ЛОТ1 – једна организација за пословну подршку *до 30 000 еура

ЛОТ2 – две или више организација за пословну подршку *до 50 000 еура

  • Предузеће регистровано у АПР-у а на територији Шумадије, западне, источне и јужне Србије и активно у тренутку подношења апликације и
  • Организација за пословну подршку *под организацијом за пословну подршку (BSO) подразумевају се следеће организације које могу учествовати:

- бизнис инкубатори, кластери, научни и технолошки паркови, регионалне агенције за развој, пословна удружења, привредне коморе, истраживачки институти и академске организације

Буџет по пројекту: 10-50 хиљада еура

Рок за подношење апликације: 10. јул 2019. (до 24.00 часа)

Трајање: 6-12 месеци

Линк на позив: Public call CFP 05-2019

Апликација се подноси искључиво путем следећег мејла:  rsoc.applications@unops.org

Сва питања можете поставити путем линка наведеног овде до 3.јула

За више информација можете погледати инфо сесију путем наведеног линка 

Документа за подношење апликације:

Application Form (Annex A)

Budget Form (Annex B)

Logical Framework Form (Annex C)

Statement of Applicant (Annex D)

Statement of Partner Organization (Annex E) *за ЛОТ2

Application Check list (Annex F)