Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji (Bugarska)
Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, studenti Katedre za srpski jezik i književnost Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti sva tri nivoa akademskih studija (razmena u trajanju od 4.5 meseca)

Dostupna studijska oblast: South Slavic Languages and Literature


Rok za prijavu: 11. jul 2019. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.


Više informacija o Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za slavistiku možete pogledati OVDE i OVDE.

Predmete koji se izvode na Fakultetu za slavistiku možete pogledati OVDE.

Informacije koje se tiču Erazmus+ mobilnosti na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2019/20. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu (prof. dr Danica Jerotijević Tišma), kao i sa šefom Katedre i predmetnim nastavnicima.

4. Takođe, preporuka je i da konsultujete Erazmus+ koordinatora sa Fakulteta za slavistiku u vezi odabira predmeta. Erazmus+ koordinator je prof. dr Ameliя Ličeva (licheva@yahoo.com).

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji.

6. Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 ili 800 evra (za pokrivanje troškova života)- u zavisnosti od projektne godine iz koje će isplaćivati stipendija
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Sofija

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: erasmus@kg.ac.rs