Koncert Dušice Polovine (viola) i Katarine Radojičić Firevski (klavir) u Univerzitetskoj galeriji

U utorak, 3. septembra 2019. godine u 19.00 časova, kragujevačka publika imaće priliku da čuje izabrana dela za violu i klavir u izvođenju solistkinje na violi Dušice Polovine, uz klavirsku pratnju Katarine Radojičić Firevski. Na programu će biti izvedena dela Šostakoviča, Bramsa, Bruha, Bridža i Pjacole.

Umetničko - pedagoški razvoj Polovina Dušice (viola) odvijao se na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, od 1994. godine, prvo u svojstvu asistenta u klasi profesora Lasla Horvata, potom u svojstvu docenta i vanrednog profesora, a trenutno i redovnog profesora.  Posle završenih osnovnih studija viole na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Lasla Horvata, Dušica Polovina nastavila je svoje usavršavanje na magistarskim i doktorskim umetničkim studijama, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, prvo u klasi profesora Petra Ivanovića, a zatim pod mentorstvom profesora Dejana Mlađenovića. Doktorirala 2016. godine u Beogradu. Uporedo se usavršavala na majstorskim kursevima, što je dovelo do redovne kocertne aktivnosti na solističkom planu. Solističke koncerte Dušica Polovina je održala u Novom Sadu, Beogradu, Somboru, Subotici, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Šapcu, Bačkoj Topoli, Novom Kneževcu, Kotoru i Herceg Novom, radeći na afirmaciji viole kao solističkog instrumenta. Snimci sa održanih koncerata sačuvani su na dva promotivna kompakt diska u izdanju Radio Novog Sada.

Svestrana orijentacija Dušice Polovina ogleda se u usmerenosti na kamernu muziku i orkestarsko sviranje. Preko dvadeset godina Dušica Polovina bila je vođa deonice viola u kamernim, operskim i simfonijskim orkestrima. Saradnja sa značajnim brojem eminentnih solista i dirigenata, kako domaćih tako i inostranih, formirala ju je u vrsnog orkestarskog muzičara. U tom svojstvu učestvovala je na sledećim festivalima:

NOMUS, BEMUS, Ohridsko leto, Budva-grad teatar, Majske večeri i Kotor Art. U svojstvu člana kamernog ansambla Dušica Polovina ostvarila je gostovanja u Holandiji, Austriji, Francuskoj i Italiji.

Značajan doprinos široj društvenoj zajednci, Dušica Polovina, dala je i učešćem u radu NUN-veća Akademije umetnosti, kao šef Katedre za gudačke instrumente tokom dva mandata.

Katarina Radojičić Firevski (klavir) rođena je u Beogradu. Osnovno muzičko obrazovanje stekla je u SMS Davorin Jenko; Srednje muzičko orazovanje stekla je u SMS Stanković.

Diplomirala je na odseku za klavir na FMU Beograd u klasi profesorke Mirjane Vukdragović. Naklonost ka kamernom muziciranju pokazala je još u toku školovanja, tako da se po završetku studija posvetila ovoj vrsti muzičke umetnosti. Po završetku studija zapošljava se kao klavirski saradnik u Školi za muzičke talente u Ćupriji gde je imala priliku da razvije ljubav prema radu sa talentovanom decom. Izuzetno veliki repertoar stekla je svirajući i nastupajući na mnogobrojnim koncertima sa našim poznatim solistima, kolegama profesorima i studentima. Od 1999. godine radi kao viši umetnički saradnik na katedri za gudače, a od 2018. godine kao samostalni umetnički saradnik na Fakultetu Muzičke Umetnosti u Beogradu.