Otvoren poziv za Horizont projekte – TWINNING

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za projekte usmeren na koordinaciju i pružanje podrške istraživačkim aktivnostima poboljšanjem naučnog i tehnološkog kapaciteta povezanih institucija i unapređenjem profila istraživača i partnerskih institucija TWINNING (WIDESPREAD-05-2020).


Poziv: H2020-WIDESPREAD-2018-2020

Tema: Twinning

Rok za aplikaciju: 14. novembar 2019. god. (17:00 po briselskom vremenu)

Okvirni budžet projekta: do 0,9 miliona EUR (69 miliona EUR za ceo poziv)

Trajanje projekta: do 3 godine

Cilj programa je povezivanje najmanje tri istraživačke institucije (institucije koordinatora sa nižim nivoom istraživačkih performansi i najmanje dve institucije slične delatnosti koje su iz Evropske unije odnosno zemalja sa visokim nivoom istraživačkih performansi) koje bi kroz zajedničke aktivnosti pomogle instituciji koordinatoru da pospeši razvoj istraživačkog i inovacionog kapaciteta u određenoj naučnoj oblasti. Obavezno je učešće mladih istraživača na instituciji koordinatora.

Uslovi učešća: institucije pravna lica osnovane u nekoj od EU ili pridruženih zemalja.

Konzorcijum: najmanje tri institucije iz tri različite EU ili pridružene zemlje (koordinator mora biti iz zemlje koja pripada kategoriji Widening country).

Widening countries: Zemlje članice EU: Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka i Slovenija; kao i pridružene zemlje: Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Farska ostrva, Severna Makedonija, Gruzija, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Tunis, Turska i Ukrajina.

Tip aktivnosti: Coordination & Support action (CSA) - 100 % EU finansiranje

Primeri aktivnosti:

 • kratkoročna razmena zaposlenih
 • posete eksperata
 • kratke obuke na licu mesta ili virtuelne obuke
 • radionice
 • učešće na konferencijama
 • organizacija zajedničkih letnjih škola
 • aktivnosti diseminacije i informisanja

Dozvoljeni troškovi:

 • administracija
 • umrežavanje
 • koordinacija
 • obuke
 • menadžment
 • putovanja
 • oprema i troškovi istraživanja (do 10% uz objašnjenje zašto su neophodni za realizaciju projekta)

 Nedozvoljeni troškovi:

 • izgradnja infrastrukture

Projektna aplikacija za aktivnosti koordinacije i podrške:

Korisni linkovi

Zvanična stranica Poziva

Radni program

Opšti aneksi (informacije o legitimnosti učešća, očekivanim aktivnostima, nivoima tehnološke spremnosti itd.)

H2020 vodič za pripremu i predavanje predloga projekta

 

Kancelarija za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu Vam stoji na raspolaganju za dalja pitanja i pomoć u aplikaciji i traženju partnera.

Ukoliko želite da aplicirate za navedeni poziv potrebno je Kancelariji za međunarodne projekte dostaviti apstrakt kao i listu partnera iz EU sa kojima imate uspostavljenu saradnju na projektima a koji su zainteresovani za poziv koji vam je od značaja.