Poziv za prijavu studenata Prirodno-matematičkog fakulteta za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (Nemačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu ugovora o saradnji sa Univerzitetom Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (FAU) na konkurs se mogu prijaviti studenti 2. i 3. nivoa studija Prirodno-matematičkog fakulteta – Institut za hemiju.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. CV (preporuka Europass CV)
 3. Motivaciono pismo
 4. Predlog ugovora o učenju za studente  master akademskih studija (molimo preuzmite formu), odnosno predlog ugovora o učenju/istraživanju za studente doktorskih studija (molimo preuzmite formu)
 5. Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) i prevod na engleski
 6. Potvrda da ste redovan student i prevod na engleski
 7. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika (min. B1, preporučljivo B2 nivo)
 8. Kopija pasoša


Rok za prijavu: 18. oktobar 2019. godine


Ovde možete videti akademsku ponudu na engleskom jeziku.

Studenti doktorskih studija mogu pronaći relevantne informacije ovde.

Zainteresovani studenti koji govore nemački jezik, naravno, mogu pogledati celokupnu ponudu FAU i odabrati i predmete koje bi slušali na nemačkom jeziku. Studijske oblasti možete videti ovde.

Akademski kalendar pogledajte OVDE.

Relevantne informacije za strane studente pogledajte OVDE.


Bitne napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
   
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
   
 • Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom i/ili nemačkom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta neophodno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).
  Studenti master studija takođe mogu koristiti mobilnost za istraživanje/pisanje master rada i/ili za realizaciju laboratorijskog projekta.
  Studenti doktorskih studija mogu odabrati i neki predmet i/ili samo predložiti relevantno istraživanje.
   
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata FAU. Nominovani kandidati moraju dalje proći proces prijave na FAU – o čemu će uredno biti informisani.
   
 • FAU odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 • Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
  • Period mobilnosti: letnji semestar akademske 2019/20. godine
  • Mesečna stipendija u iznosu od 850, odnosno 900 evra (zavisi iz koje projektne godine će biti dodeljena sredstva)
  • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra
  • Brošuru FAU možete pogledati ovde


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića BB
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom/mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost: Erlangen - Nirnberg