Отворен позив за Марија Кири пројекте – INNOVATIVE TRAINING NETWORKS

Иновативне мреже за обуке (ITN) имају за циљ да обуче нову генерацију креативних, предузетнички оријентисаних и иновативних младих истраживача, који су спремни да се суоче са тренутним и будућим изазовима и трансформишу своје знање и идеје и производе и услуге од економске и друштвене користи.

 

Позив: MSCA-ITN-2020

Теме: Европске мреже за обуке (MSCA-ITN-ETN), Европски заједнички докторати (MSCA-ITN-EJD) и Европски индустријски докторати (MSCA-ITN-EID)

Рок за апликацију: 14. јануар 2020 (17:00 по бриселском времену)

Буџет позива: 445,13 милиона за MSCA-ITN-ETN, 40 милиона за MSCA-ITN-EID и 40 милиона за MSCA-ITN-EJD

Трајање пројекта: 48 месеци

Циљ програма: подршка конкурентним заједничким програмима обука и/или докторским програмима који се спроводе кроз партнерство универзитета, истраживачких институција, компанија, малих и средих предузећа и других социо-економских актера у Европи.

Услови за учешће у конзорцијуму (MSCA-ITN-ETN)

 • најмање 3 институције корисника из 3 различите ЕУ или придружене земље
 • уобичајен конзорцијум: 6-10 институција корисника
 • партнерске организације могу бити из било које земље
 • очекује се учешће партнера из неакадемског сектора

Услови за учешће у конзорцијуму (MSCA-ITN-EID)

 • најмање две институције корисника, једна из академског и једна из неакадемског (првенствено предузећа) сектора из различитих ЕУ или придружених земаља.
 • уобичајен конзорцијум: 2-3 институције корисника
 • партнерске организације могу бити из било које земље

Услови за учешће у конзорцијуму (MSCA-ITN-EJD)

 • најмање 3 институције корисника из различитих ЕУ или придружених земаља, које могу додељивати докторске дипломе
 • уобичајен конзорцијум: 4-8 институција корисника
 • партнерске организације могу бити из било које земље

Тип активности: MSCA (100 % ЕУ финансирање)

Подржане активности:

 • истраживање и обуке
 • кратке мобилности (secondments)
 • активности умрежавања
 • дисеминација и експлоатација
 • комуникација и јавно ангажовање
 • активности са фокусом на избеглице

Дозвољени трошкови:

 • јединични трошкови за истраживаче (трошкови боравка, мобилности, надокнада за породицу)
 • институционални јединични трошкови (трошкови истраживања, обука, и умрежавања, трошкови менаџмента и индиректни трошкови, )

Пројектна апликација (30 страна без анекса)

Корисни линкови

 

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт као и листу партнера из ЕУ са којима имате успостављену сарадњу на пројектима а који су заинтересовани за позив који вам је од значаја.