Poziv za prijavu zaposlenih sa Prirodno-matematičkog fakulteta za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (Nemačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (FAU)  zaposleni na Prirodno-matematičkom fakultetu (Institut za hemiju) mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnost i to:

 • nastavničku mobilnost (staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
 • trening mobilnost (staff mobility for training) u trajanju od nedelju dana (5 dana trening + 2 dana za put).

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Biografija na engleskom jeziku (preporuka Europass CV) sa listom publikacija
 2. Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite odgovarajući formular: teaching, training )
 3. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
 4. Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika (min. B2)
 6. Kopija pasoša


Napomene o mobilnosti:

 1. Kandidati zainteresovani za nastavničku mobilnost moraju dogovoriti nastavne teme, kao i predlog termina realizacije mobilnosti sa kontakt osobom na FAU (prof. Ralph Puchta, ralph.puchta@fau.de i prof. Carmen Pospisil, carmen.pospisil@fau.de );
   
 2. Trening mobilnost:
 • Kandidati sa Instituta za hemiju (laboratorije), koji bi mobilnost realizovali u laboratorijama (upoznavanje sa laboratorijskim tehnikama);
 • Kandidati sa Instituta za hemiju (administracija), koji bi mobilnost realizovali u odgovarajućoj administrativnoj jedinici;
 • Kandidati iz sektora za Međunarodnu saradnju, koji bi mobilnost realizovali učešćem na Međunarodnoj nedelji (trenutno dostupne samo opšte informacije).
 1. Akademski kalendar FAU možete pogledati ovde.

 

Rok za prijavu: 04. oktobar 2019. godine

 

Dodatne napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
   
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu;
   
 • Mobilnost će se realizovati u akademskoj 2019/2020. godini, uz obavezan dogovor o tačnom terminu realizacije sa FAU;
   
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata FAU.
   
 • FAU odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Dnevna stipendija u iznosu od 160 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

 Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, FAU