Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu nastavničku mobilnost na Sapijenca Univerzitetu u Rimu

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim Inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Sapijenca Univerzitetom u Rimu zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • staff teaching mobility (nastavnička mobilnost), u trajanju od 5 dana, plus 2 dana za put

U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju, na engleskom jeziku
 • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular)
 • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu,
 • Lista publikacija
 • Motivaciono pismo
 • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije
 • Potvrda o poznavanju engleskog/italijanskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika - B2)
 • Kopija pasoša

 

ROK ZA PRIJAVU: 02. oktobar 2019. godine, do 12:00 sati

 

Više informacija o Sapijenca Univerzitetu u Rimu pogledajte OVDE,

Opštu akademsku ponudu pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);

2. Mobilnost će se realizovati u toku akademske 2019/20. godine, a u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.

5. Predlog Ugovora o nastavničkoj mobilnosti mora biti potpisan od strane kandidata i Erazmus+ fakultetskog koordinatora.

6. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu kao i u skladu sa Erazmus+ Programskim vodičem i dostavlja listu  nominovanih kandidata Sapijenca Univerzitetu u Rimu. Nominovani kandidati moraju dalje proći proces prijave na Sapijenca Univerzitetu u Rimu, o čemu će uredno biti informisani od strane kolega iz Rima.

7. Sapijenca Univerzitet u Rimu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

8. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Stipendija u iznosu od 160 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Rim, STA

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: erasmus@kg.ac.rs