ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ - ДОКАЗ КОНЦЕПТА

Програм доказ концепта намењен је истраживачима који се баве развојем производа за које постоји потреба на тржишту. Програм конкретно нуди финансијску и менторску подршку за тестирање идеја, хипотеза или претпоставки, које би, ако се покажу технички изводљивим, представљало основу за производе засноване на њиховом истраживању. 

Висина износа финансирања: До 2.400.000 динара, укључујући порез на додату вредност. Одобрена средства покривају 100% укупних прихватљивих трошкова.

Услови за конкурисање: Све јавне институције за истраживање и развој, као и све друге институције и организације које су акредитоване за истраживање и развој (укључујући и приватне), као што су: универзитети, факултети, истраживачки институти, иновациони центри и друге истраживачко-развојне институције у Србији.

Област: Пројекти из свих области науке и технологије, укључујући друштвено-хуманистичке науке и уметност.

Документација која се подноси приликом финансирања:

  • Пријава (кратак опис пројект, опис активности са јасним образложењем хипотезе/техничког концепта, план реализације пројекта, који укључује очекиване резултате, CV чланова тима, изјава подносиоца захтева потписана од стране институције)
  • Буџет

Формуларе можете преузети на страни Документација.

Трајање пројекта: до 12 месеци.

Услови програма: Детаљно у Јавном позиву и Упутству.

Начин пријаве: Пријаве се подносе преко интернет портала Фонда и на енглеском језику.

Рок за подношење: 18. новембар 2019. године до 15 часова

Контакт: PoC@inovacionifond.rs

Извор: Фонд за иновациону делатност