Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Nova u Lisabonu (Portugalija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti:

- studenti osnovnih i doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra)

 

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 23. OKTOBRA 2019. GODINE

 

Studijska oblast dostupna studentima Univerziteta u Kragujevcu: Information and Communication Technologies na fakultetu:

 

PRIJAVA:

Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Univerzitetu Nova u Lisabonu, odnosno potrebno je otvoriti nalog na e-portalu: https://up.pt/icmunl2018/

Uputstvo za prijavu kandidata i listu dokumenata za prijavu možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu Univerziteta Nova u Lisabonu možete pogledati OVDE.

Više informacija o programu pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Zainteresovani kandidati za mobilnost na Fakultetu za informacione i komunikacione tehnologije, mogu se prijaviti za mobilnost na nivou osnovnih i doktorskih akademskih studija.

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu izvršiće validaciju prijava (tehnička provera prijava – da li su prijavljeni kandidati registrovani kao studenti, i provera validnosti podnetih dokumenata). Nakon validacije prijava, sledi proces evaluacije koji sprovodi Univerzitet Nova u Lisabonu.

3. Univerzitet Nova u Lisabonu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

4. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2019/20. godine.

5. Prilikom pripreme Predloga plana studija, odnosno Ugovora o učenju potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, odnosno sa šefom Katedre i predmetnim nastavnicima.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: erasmus@kg.ac.rs