Okrugli sto „Od prestonice do industrijskog centra Srbije – Kragujevac sredinom 19. veka“

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu u saradnji sa Istorijskim institutom iz Beograda organizuju okrugli sto:

OD PRESTONICE DO INDUSTRIJSKOG CENTRA SRBIJE – KRAGUJEVAC SREDINOM 19. VEKA


Namera organizatora je da se naučni fokus usmeri na istoriju Kragujevca u svojevrsnom razdoblju tranzicije – od gubljenja prestoničkog statusa 1839/41. godine do njegovog izrastanja u industrijski centar Srbije, do kojeg je došlo u drugoj polovini 19. veka. Osobena uloga Kragujevca u istoriji Srbije 19. veka – funkcija političkog centra u prvoj, a potom industrijskog centra u drugoj polovini tog perioda, inspirativna je i nedovoljno istražena tema. Smatramo da će usmeravanje naučne pažnje na činioce koje su doveli do društvenih promena, kao i na raznovrsne aspekte iz istorije Kragujevca u razdoblju tranzicije sredinom 19. veka (političke, ekonomske, vojne, prosvetne, kulturne, urbanističke, demografske...), doprineti ne samo boljem poznavanju istorije Kragujevca, već i istorije Srbije u „dugom 19. veku“. 

Okrugli sto OD PRESTONICE DO INDUSTRIJSKOG CENTRA SRBIJE – KRAGUJEVAC SREDINOM 19. VEKA održaće se 17. oktobra (četvrtak) 2019. u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, sa početkom u 10 časova. Ovaj događaj je deo programa Oktobarskih svečanosti grada Kragujevca.


Dokumenti:

Program