Јавни позив за пријављивање на обуку Студирај у Србији – Интернационализација ВШУ

У склопу иницијативе „Студирај у Србији“,  коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Фондацијом Темпус спроводи са циљем подршке процесу интернационализације образовног система Републике Србије и повећања броја страних студената у Србији, позивамо Вас да узмете учешће у обуци која је усмерена на интернационализацију високошколских установа.

Како је један од приоритета у овој области спровођење што већег броја студијских програма и предмета на страним језицима, првенствено енглеском, у циљу привлачења страних студената и њихове интеграције у академско окружење  Универзитета у Крагујевцу,  за наредни период предвиђена је организација прилагођене обуке предавача који желе да унапреде своје језичке компетенције и методолошке приступе у извођењу наставе на енглеском језику и раду са страним студентима.  Основни циљ ове иницијативе јесте да се наставници Универзитета у Крагујевцу  оснаже у спровођењу целокупних студијских програма на енглеском језику.

Обука ће бити спроведена од стране стручњака у области англистике и представника Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу  који  су у претходном периоду за ову специфичну сврху обучили инострани тренери: Ernesto Macaro и Mark Searle (University of Oxford) и Mary Page (University of Southampton). Поменути инострани тренери угледни су стручњаци на пољима English as a Medium of Instruction (EMI) и English for Specific Purposes (ESP), са богатим искуством у обучавању академског особља и иновативним наставним активностима.

По завршетку обуке, очекује се да учесници:

    Активирају своје језичке вештине у домену језика струке;

•    Овладају знањем и буду у могућности да примене наставне методологије прилагођене међународном окружењу на енглеском језику, са посебним нагласком на иновативне методе наставе (нпр. управљање радом у групама и радом у учионици, подстицање интеракције студената, стратегије за приступ студентима различитих националности и матерњих језика итд.);

•    Овладају знањем и буду у могућности да примене адекватне методе планирања часова и оцењивања студената у међународном окружењу;

•    Овладају знањем и буду у могућности да примене иновативне ИТ алате у настави на енглеском језику.

Обука није усмерена на подизање општих језичких компетенција, већ на специјализовану област English as a Medium of Instruction, тј. коришћење енглеског као језика наставе, те је владање енглеским језиком на Б2 нивоу неопходан предуслов за учешће.

Обука ће отпочети  крајем октобра  2019. године, а њено трајање и динамика биће  утврђени у договору између полазника и предавача, у зависности од расположивости и преференција полазника, а план је да то буде у трајању од 2 месеца. Обука ће бити организована динамиком једног до два двочаса недељно.

Учешће у обуци је бесплатно, а учесницима ће бити обезбеђени и материјали за рад. Полазницима са   факултета  изван Крагујевца  биће надокнађени путни трошкови.

На крају обуке, свим полазницима који положе завршни тест биће додељен сертификат који издаје Универзитет у Крагујевцу.  

 

 Пријавна документација:

  1. Пријавни формулар (молимо преузмите формулар)
  2. Потврда о запослењу, односно ангажовању на Универзитету у Крагујевцу (Потврда мора да садржи датум заснивања и врсту радног односа, звање, проценат ангажмана у настави, списак наставних предмета на којима сте ангажовани, као и остале релевантне информације.)
  3. Потврда о познавању енглеског језика на Б2 нивоу (Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду Вам може издати и предметни наставник на Вашем Факултету. Молимо преузмите форму) – није обавезан документ
  4. Потврда о капацитету извођења наставе на енглеском језику (акредитација студијског програма на енглеском језику, искуство у раду са страним студентима, доступност предмета на енглеском језику у каталогу предмета Универзитета, заинтересованост страних студената за ову академску област и сл.)

 

Критеријуми селекције кандидата

1. Ниво познавања језика у тренутку пријаве

2. Врста радног односа, односно ангажовања на Универзитету

3. Проценат ангажмана у настави

4. Капацитет извођења наставних предмета на енглеском језику (акредитација студијског програма на енглеском језику, искуство у раду са страним студентима, доступност предмета на енглеском језику у каталогу предмета Универзитета, заинтересованост страних студената за ову академску област и сл.)

5. Мотивација

 

Начин пријаве

Пријавна документа достављате Одељењу за међународну сарадњу путем имејл адресе razvojkarijere@kg.ac.rs , са назнаком Пријава на јавни позив.

Рок за пријаву: четвртак, 10. октобар 2019. године, до 16:00 часова.

Након истека рока, а у циљу осигурања хомогености групе, сви кандидати који испуњавају критеријуме конкурса полагаће улазни тест језичких компетенција. Очекује се да ће тестирање бити спроведено у сарадњи са British Council-ом у Србији.

Универзитет у Крагујевцу задржава право да затражи на увид документ који потврђује формалну повезаност и ангажовање у настави.

За сва додатна питања можете  контактирате Оливеру Мијатовић, Руководиоца Одељења за међународну сарадњу,  путем имејл адресе olivera.mijatovic@kg.ac.rs , или телефона 034 304 985.