Otvaranje izložbe Dizajn prostornih stuktura u Univerzitetskoj galeriji

Autorska izložba profesora Odseka za primenjenu i likovnu umetnost, Katedra za unutrašnju arhitekturu  Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu  dr Jelene V. Atanasijević, mr Sanje Drvenice i dr um. Ivane Pavlović svečano će biti predstavljena kragujevačkoj publici  u četvrtak 10. oktobra 2019. godine sa početkom u 19.00 sati  u Univerzitetskoj galeriji.

Od trenutka kada je čovek osetio potrebu da osmisli i organizuje svoj životni prostor rađa se prvi koncept arhitektonske forme. Dizajn prostornih struktura otkriva subjektivni proces doživljavanja arhitektonskog dela koje tako postaje višeslojno i kompleksno. Time su se rukovodili i tvorci  ove  izložbene postavke koji svojim idejama smelo transformišu enterijer.

Dr Jelena V. Atanasijević (1972), diplomirala je 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirala 2001. godine sa temom „Proporcije arhitektonskih elemenata u kompozicijama Le Korbizijea, Luisa Kana i Riharda Majera“, a 2009. godine i odbranila doktorsku disertaciju „Proporcije u estetičkoj percepciji klasične arhitekture 20. veka“. Na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zaposlena je od 2013. godine u zvanju vanrednog profesora. Izvodi  nastavu na predmetima Projektovanje oblika i Enterijer kroz likovnu transpoziciju na osnovnim akademskim studijama i Arhitektonska kompozicija i Kompozicija u formi na master akademskim studijama. Autor je više desetina arhitektonskih i urbanističkih projekata, kao i projekata enterijera.

Mr Sanja Drvenica (1966), diplomirala 1992. i magistrirala 1999. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na Odseku unutrašnje arhitekture. Vanredni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Izvodi nastavu na predmetima Likovni i konstruktivni elementi nameštaja i Nameštaj u enterijeru na osnovnim akademskim studijama i Projektovanje nameštaja na master akademskim stuidijama. Autor je preko 90 realizovanih projekata u zemlji i inostranstvu: više renomiranih hotela visokih kategorija, luksuznih putničkih brodova, poslovnih prostora, razidencija, kondominijuma, Spa & Wellness centara... Učestvovala je u projektovanju i izvođenju više izvedenih međunarodnih multifunkcionalnih centara. Bavi se projektovanjem, konsaltingom, inženjeringom, opremanjem enterijera i kompletnih objekata. Član je ULUPUDS-a.

Dr um. Ivana Pavlović (1979), diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2004. na odseku Arhitekture u oblasti projektovanja. Završila je magistarske studije 2010, a doktorske studije 2018. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zaposlena je kao vanredni profesor. Izvodi nastavu na predmetima Konstruktivni sklopovi i detalji kao deo arhitektonske likovnosti i Digitalna prezentacija u oblasti arhitekture i grafičkog dizajna. U oblasti projektovanja je prošla širok opus, od projektovanja stambenih i poslovnih objekata, socijalne arhitekture, efemerne arhitekture, do oblikovanja enterijera različitih namena. Član je Inženjerske komore Srbije, Asocijacije srpskih arhitekata, Ženskog arhitektonskog društva i Udruženja arhitekata Srbije.


Foto galerija: