Poziv za prijavu studenata Filološko-umetničkog fakulteta za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Ljubljani (Slovenija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu ugovora o saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani, na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa studija sa Katedre za hispanistiku Filološko-umetničkog fakulteta:

 • studentska razmena u svrhu učenja trajanju od jednog semestra- 5 meseci

Dostupna studijska oblast:

 • Languages (Spanish).


Rok za prijavu: 31. oktobar 2019. godine

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU: 18. novembar 2019. godine.


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Biografija (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 • Predlog Ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija)  i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome i prevod na engleski jezik* (za studente master studija)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika (nivo B2) **
 • Kopija pasoša

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.


Više informacija o Univerzitetu u Ljubljani možete pogledati OVDE.

Informacije koje se tiču razmene pogledajte OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu umetnosti pogledajte OVDE, a informacije o Departmanu za romanske jezike i književnosti pogledajte OVDE.

Informacije koje se tiču vize pogledajte OVDE.

Sve informacije koje se tiču smeštaja pogledajte OVDE.

Ostale korisne informacije pogledajte OVDE.


Napomene za studente:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji semestar akademske 2019/20. godine, u trajanju od 5 meseci.
   
 2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom, odnosno drugom stranom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta studenti su u obavezi da se konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena. Listu Erazmus+ koordinatora možete videti OVDE.
   
 3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Ljubljani.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Univerziteta u Ljubljani.
   
 4. Univerzitet u Ljubljani odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje mejlom/poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Ljubljana