Poziv za prijavu zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Viljnus Gediminas tehničkom univerzitetu (Litvanija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Viljnus Gediminas tehničkim univerzitetom zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

 • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana + 2 dana za put).


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju
 • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular)
 • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Motivaciono pismo (jedna strana)
 • Pozivno pismo
 • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije
 • Potvrda o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika - B2)
 • Kopija pasoša


ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 11. novembar 2019. godine


Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača).
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.
 • Kao pozivno pismo može se prihvatiti i mejl potvrde da kandidat može da realizuje mobilnost, ukoliko bude selektovan.
 • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije  podrazumeva npr. rad sa  dolaznim i odlaznim studentima,  priložen predmet u katalog kurseva, učešće na međunarodnim projektima, učešće u izradi i sprovođenju zajedničkih studijskih programa sa drugim fakultetima i univerzitetima u inostranstvu, gostovanja i predavanja po pozivu na univerzitetima u zemlji i inostranstvu (osim Erazmus+ programa) i sl.
 • Mobilnost će se realizovati u skladu sa dogovorom sa parterskom institucijom, u toku akademske 2019/20. godine, a najkasnije do 15. maja 2020. godine.
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Viljnus Gediminas tehničkom univerzitetu.
 • Viljnus Gediminas tehnički univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

 

Napomena za slanje elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, STA Viljnus