Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata Univerziteta u Kragujevcu na Viljnus Gediminas tehničkom univerzitetu (Litvanija)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Viljnus Gediminas tehničkim univerzitetom studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • Studenti svih nivoa akademskih studija: razmena u trajanju od 4.5 meseca

 

Dostupne studijske oblasti:

- Business and administration

- Economics

- Mechanics and metal trades

- Information and Communication Technologies

- Electronics and automation

- Environment

- Building and Civil Engineering

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
  2. Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formu), odnosno predlog studija/istraživanja za studente doktorskih studija (molimo, preuzmite formu)
  3. Liste položenih ispita sa svih nivoa studija i prevod na engleski jezik
  4. Kopija prethodno stečenih diploma (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master/doktorskih studija) i prevod na engleski jezik*
  5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
  6. CV (preporuka: koristiti Europass model)
  7. Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Informacije za studente na razmeni pogledajte OVDE i OVDE.

Akademsku ponudu na engleskom jeziku pogledajte OVDE.

 

ROK ZA PRIJAVU: 08. novembar 2019. godine

 

Napomene:

1. Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji semestar 2019/20. akademske godine, u trajanju od 1 semestra, odnosno 4.5 meseci.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene, u ukupnom zbiru od 30 ESPB-a. Prilikom odabira predmeta studenti su u obavezi da se konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena. Studenti mogu birati predmete sa više fakulteta.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata Aristotelovom Univerzitetu u Solunu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku onlajn prijave od Viljnus Gediminas tehničkog univerziteta.

5. Viljnus Gediminas tehnički univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Napomena za slanje: Prijava za Erazmus+ mobilnost – VGTU Litvanija