Poziv za prijavu studenata Fakulteta medicinskih nauka za stipendiranu mobilnost na „Vasile Goldiš“ Zapadnom univerzitetu u Aradu (Rumunija)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu ugovora o saradnji sa „Vasile Goldiš“ Zapadnim univerzitetom u Aradu na konkurs se mogu prijaviti studenti integrisanih akademskih studija medicine:

 • studentska razmena u svrhu učenja u trajanju od jednog semestra- 5 meseci

Dostupna studijska oblast: Medicine


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. CV (preporuka Europass CV)
 3. Motivaciono pismo
 4. Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formu)
 5. Lista položenih ispita i prevod na engleski
 6. Potvrda da ste redovan student i prevod na engleski
 7. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1, preporučljivo B2 nivo)
 8. Kopija pasoša

 

Rok za prijavu: 08. novembar 2019. godine

Produžen rok za prijavu: 25. novembar 2019. godine

 

Više informacija o univerzitetu možete pogledati OVDE.

Erazmus+ vodič za strane studente možete pogledati OVDE.

Više informacija o Medicinskom fakultetu pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu pogledajte OVDE i OVDE.

 

Bitne napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
   
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
   
 • Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta neophodno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).
   
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Zapadnom Univerzitetu u Aradu. Nominovani kandidati moraju dalje proći proces prijave na Zapadnom Univerzitetu u Aradu – o čemu će uredno biti informisani.
   
 • Zapadni Univerzitet u Aradu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 • Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
  • Mesečna stipendija u iznosu od 800
  • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 180 evra


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića BB
34 000 Kragujevac

 

Napomena za slanje mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost: Arad