Позив за пријаву наставног кадра за стипендирану мобилност на Универзитету у Алмерији (Шпанија)

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

У складу са потписаним интер-институционалним уговором и одобреним средствима за размену са Универзитетом у Алмерији, запослени на Универзитету у Крагујевцу могу се пријавити за:

 • наставничку мобилност (STA - staff mobility for teaching) у трајању од недељу дана (5 дана + 2 дана за пут).

У складу са правилима програма Еразмус+, наставни кадар је у обавези да у току размене одржи најмање 8 сати предавања недељно.


Рок за пријаву: 28. новембар 2019. године
 

Потребна документа за пријаву:

 • Потврда о запослењу
 • Предлог Уговора о мобилности (молимо преузмите формулар)
 • Биографија кандидата на енглеском језику у Europass формату
 • Мотивационо писмо (једна страна)
 • Позивно писмо релевантне катедре/професора
 • Извештај о доприносу кандидата интернационализацији своје институције
 • Потврда о познавању енглеског/шпанског језика (мин. ниво познавања језика - Б2)
 • Копија пасоша


Више информација о Универзитету у Алмерији можете погледати ОВДЕ.

Информације о студијској понуди на нивоу основних академских студија погледајте ОВДЕ, а на нивоу мастер академских студија ОВДЕ.


Напомене:

 • Пријава и пратећа документа достављају се на енглеском језику (није потребан званичан превод судског тумача).
 • Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског/шпанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 • Потврда о запослењу мора да садржи датум заснивања радног односа, звање, као и остале релевантне информације.
 • Као позивно писмо може се прихватити и мејл потврде да кандидат може да реализује мобилност, уколико буде селектован.
 • Извештај о доприносу кандидата интернационализацији своје институције  подразумева нпр. рад са  долазним и одлазним студентима,  приложен предмет у каталог курсева, учешће на међународним пројектима, учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма са другим факултетима и универзитетима у иностранству, гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству (осим Еразмус+ програма) и сл.
 • Мобилност ће се реализовати у складу са договором са партерском институцијом, у току академске 2019/20. године, а најкасније до маја 2020. године.
 • По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Универзитету у Алмерији.
 • Универзитет у Алмерији одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 • Информације о стипендији и студијском боравку:
 • Стипендија у износу од 160 евра дневно (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 360 евра)


ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.


Напомена за слање електронском поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност, СТА Алмерија