Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Haenu (Španija)

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim interinstitucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Univerzitetom u Haenu, zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

 • trening mobilnost (STT – staff mobility for training) u trajanju od nedelju dana (5 dana + 2 dana za put)
 • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana + 2 dana za put).

U skladu sa pravilima programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

 

Rok za prijavu: 25. novembar 2019. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju
 • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular - teaching, training)
 • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Motivaciono pismo (jedna strana)
 • Pozivno pismo relevantne katedre/profesora (samo za STA mobilnost)
 • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije
 • Potvrda o poznavanju engleskog/španskog jezika (min. nivo poznavanja jezika - B2)
 • Kopija pasoša

 

Više informacija o Univerzitetu u Haenu možete pogledati OVDE.

Kontakte Univerziteta u Haenu možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku možete pogledati OVDE, OVDE i OVDE.

Listu predmeta na španskom jeziku možete videti OVDE.

 

Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača).
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.
 • Kao pozivno pismo može se prihvatiti i mejl potvrde da kandidat može da realizuje mobilnost, ukoliko bude selektovan.
 • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije  podrazumeva npr. rad sa  dolaznim i odlaznim studentima,  priložen predmet u katalog kurseva, učešće na međunarodnim projektima, učešće u izradi i sprovođenju zajedničkih studijskih programa sa drugim fakultetima i univerzitetima u inostranstvu, gostovanja i predavanja po pozivu na univerzitetima u zemlji i inostranstvu (osim Erazmus+ programa) i sl.
 • Nastavnička mobilnost će se realizovati u skladu sa dogovorom sa parterskom institucijom, u toku akademske 2019/20. godine, a najkasnije do 31. jula 2020. godine. Trening mobilnost će se realizovati učešćem na Međunarodnoj nedelji, u periodu od 30. marta do 03. aprila 2020. godine.
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Haenu.
 • Univerzitet u Haenu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
 • Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
  • Stipendija u iznosu od 160 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Napomena za slanje elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, STA/STT Haen