Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost u svrhu prakse na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru (Rumunija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu ugovora o saradnji sa Politehničkim univerzitetu u Temišvaru na konkurs se mogu prijaviti studenti:

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo
 u Kraljevu

Fakultet tehničkih nauka
u Čačku

Dostupna studijska oblast

Nivo studija

Dostupna studijska oblast

Nivo studija

Mechanics and Metal Trade

Osnovne, master ili doktorske studije

Electricity and energy

Osnovne, master ili doktorske studije

Building and Civil Engineering

Osnovne studije

Electronics and Automation

Osnovne, master ili doktorske studije

i to za:

 • studentsku razmenu u svrhu prakse u trajanju od 2 meseca

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (preuzmite formular)
 • Predlog ugovora o praksi (preuzmite formu)
 • Potvrda da ste redovan student i prevod na engleski
 • Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik
 • Kopija diplome i prevod na engleski jezik
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
 • CV (preporuka: koristiti Europass model)
 • Kopija pasoša

Rok za prijavu: 25. novembar 2019. godine


Više informacija o Politehničkom univerzitetu u Temišvaru, pogledajte OVDE.

Informacije za Erazmus+ studente su dostupne OVDE.

Vodič za Erazmus+ studente možete pogledati OVDE.

Akademska ponuda Politehničkog univerziteta u Temišvaru dostupna je OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za građevinarstvo pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za mašinsko inženjerstvo pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za elektrotehniku i energetiku pogledajte OVDE.


Napomene:

1. U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

2. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2019/20. godine, u trajanju od 2 meseca.

3. Mobilnost studenata u svrhu prakse realizovaće se ili u nekoj od laboratorija na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru, ili u nekoj od kompanija u Temišvaru sa kojima sarađuje Univerzitet.

4. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

5. Prilikom pripreme predloga ugovora o praksi student daje predlog gde bi realizovao praksu i koje su to aktivnosti koje bi želeo da realizuje tokom prakse. Priliko popunjavanja predloga Ugovora potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu.

6. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Politehničkom univerzitetu u Temišvaru.

7. Politehnički univerzitet u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

8. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Napomena za slanje mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, UPT