Позив за пријаву наставника Филолошко-уметничког факултета за стипендирану мобилност на Универзитету у Љубљани (Словенија)

Еразмус+ кључна акција 1 – кредитна мобилност

На основу уговора о сарадњи са Универзитетом у Љубљани, на конкурс се могу пријавити наставници са Катедре за хиспанистику Филолошко-уметничког факултета:

 • наставничка мобилност (STA - staff mobility for teaching) у трајању од недељу дана (5 дана + 2 дана за пут).

У складу са правилима програма Еразмус+, наставни кадар је у обавези да у току размене одржи најмање 8 сати предавања недељно.


Доступна студијска област:

 • Languages (Spanish).


Рок за пријаву: 18. новембар 2019. године


Потребна документа за пријаву:

 • Потврда о запослењу
 • Предлог Уговора о мобилности (молимо преузмите формулар)
 • Биографија кандидата на енглеском језику у Europass формату
 • Мотивационо писмо (једна страна)
 • Позивно писмо релевантне катедре/професора
 • Извештај о доприносу кандидата интернационализацији своје институције
 • Потврда о познавању енглеског/шпанског језика (мин. ниво познавања језика - Б2)
 • Копија пасоша


Више информација о Универзитету у Љубљани можете погледати ОВДЕ.

Информације које се тичу размене погледајте ОВДЕ и ОВДЕ.

Више информација о Факултету уметности погледајте ОВДЕ, а информације о Департману за романске језике и књижевности погледајте ОВДЕ.


Остале корисне информације погледајте ОВДЕ.


Напомене:

 • Пријава и пратећа документа достављају се на енглеском језику (није потребан званичан превод судског тумача).
   
 • Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског/шпанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
   
 • Потврда о запослењу мора да садржи датум заснивања радног односа, звање, као и остале релевантне информације.
   
 • Као позивно писмо може се прихватити и мејл потврде да кандидат може да реализује мобилност, уколико буде селектован.
   
 • Извештај о доприносу кандидата интернационализацији своје институције  подразумева нпр. рад са  долазним и одлазним студентима,  приложен предмет у каталог курсева, учешће на међународним пројектима, учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма са другим факултетима и универзитетима у иностранству, гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству (осим Еразмус+ програма) и сл.
   
 • Мобилност ће се реализовати у складу са договором са партерском институцијом, у току летњег семестра академске 2019/20. године, а најкасније до јуна 2020. године.
   
 • По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Универзитету у Љубљани.
   
 • Универзитет у Љубљани одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
   
 • Информације о стипендији и студијском боравку:
  • Стипендија у износу од 140 евра дневно (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)


ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

 

Напомена за слање мејлом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Љубљана