Poziv za prijavu nastavnika Filološko-umetničkog fakulteta za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Ljubljani (Slovenija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu ugovora o saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani, na konkurs se mogu prijaviti nastavnici sa Katedre za hispanistiku Filološko-umetničkog fakulteta:

 • nastavnička mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana + 2 dana za put).

U skladu sa pravilima programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.


Dostupna studijska oblast:

 • Languages (Spanish).


Rok za prijavu: 18. novembar 2019. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju
 • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular)
 • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Motivaciono pismo (jedna strana)
 • Pozivno pismo relevantne katedre/profesora
 • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije
 • Potvrda o poznavanju engleskog/španskog jezika (min. nivo poznavanja jezika - B2)
 • Kopija pasoša


Više informacija o Univerzitetu u Ljubljani možete pogledati OVDE.

Informacije koje se tiču razmene pogledajte OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu umetnosti pogledajte OVDE, a informacije o Departmanu za romanske jezike i književnosti pogledajte OVDE.


Ostale korisne informacije pogledajte OVDE.


Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača).
   
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
   
 • Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.
   
 • Kao pozivno pismo može se prihvatiti i mejl potvrde da kandidat može da realizuje mobilnost, ukoliko bude selektovan.
   
 • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije  podrazumeva npr. rad sa  dolaznim i odlaznim studentima,  priložen predmet u katalog kurseva, učešće na međunarodnim projektima, učešće u izradi i sprovođenju zajedničkih studijskih programa sa drugim fakultetima i univerzitetima u inostranstvu, gostovanja i predavanja po pozivu na univerzitetima u zemlji i inostranstvu (osim Erazmus+ programa) i sl.
   
 • Mobilnost će se realizovati u skladu sa dogovorom sa parterskom institucijom, u toku letnjeg semestra akademske 2019/20. godine, a najkasnije do juna 2020. godine.
   
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Ljubljani.
   
 • Univerzitet u Ljubljani odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 • Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
  • Stipendija u iznosu od 140 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

 

Napomena za slanje mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Ljubljana