Poziv za prijavu zaposlenih sa Fakulteta inženjerskih nauka za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Transilvanije u Brašovu (Rumunija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom Transilvanije u Brašovu, zaposleni na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • staff mobility for training – trening mobilnost u trajanju od 7 dana.

 

Rok za prijavu: 25. novembar 2019. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju
 • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular - training)
 • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Motivaciono pismo (jedna strana)
 • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije
 • Potvrda o poznavanju engleskog jezika (min. nivo poznavanja jezika - B2)
 • Kopija pasoša

 

Više informacija o Univerzitetu Transilvanije u Brašovu možete pogledati OVDE.

Informacije za kandidate za trening mobilnost pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača).
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.
 • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije  podrazumeva npr. rad sa  dolaznim i odlaznim studentima,  priložen predmet u katalog kurseva, učešće na međunarodnim projektima, učešće u izradi i sprovođenju zajedničkih studijskih programa sa drugim fakultetima i univerzitetima u inostranstvu, gostovanja i predavanja po pozivu na univerzitetima u zemlji i inostranstvu (osim Erazmus+ programa) i sl.
 • Mobilnost će se realizovati u skladu sa dogovorom sa parterskom institucijom, u toku akademske 2019/20. godine, a najkasnije do jula 2020. godine.
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu Transilvanije u Brašovu.
 • Univerzitet Transilvanije u Brašovu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
 • Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
  • Stipendija u iznosu od 140 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Napomena za slanje elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, STT Brašov